PŘÍSTUP PŘES WEB

Kvalita » Události » Reporting Designer »

REP-Web
Print
Kód:
Vytvořené reporty lze online zpřístupnit i na webu, a to jak v Intranetu, tak je lze publikovat na Internet. Je tak možné do stávajícího firemního Intranetu vložit aktuální data z PALSTAT CAQ, stejně jako umožnit externím partnerům přístup k vybraným informacím bez nutnosti spouštět systém PALSTAT CAQ.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí