TVORBA VLASTNÍCH REPORTŮ

Kvalita » Události » Reporting Designer »

REP-Editor
Print
Kód:
Reporting Designer umožňuje tvorbu vlastních reportů přímo nad SQL databází PALSTAT CAQ, stejně jako kopírování a úpravu reportů již existujících. Při tvorbě reportů je možné využít řadu vizuálních a funkčních prvků, jak např. tabulky, grafy, kontingenční tabulky, kalendáře atd.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí