UDÁLOSTI

Kvalita » Události »

Print
Kód:
Oblast je určena pro - Řízení úkolů a událostí vzniklých zadávaných při řízení společnosti v oblasti managementu kvality s využíváním modulů počítačové podpory Palstat CAQ. - Identifikaci a řízení záznamů a dokumentů a jejich uložení k dlouhodobé archivaci dle požadavků normy ISO a zákona o archivnictví. - Řízení databáze partnerů (dodavatelů, zákazníků) včetně funkcí CRM jako záznamy o komunikaci, plánování kontaktů a ukládání dokumentů. - Tvorbu a použití vlastních reportů nad daty systému Palstat CAQ pro sledování aktuálních informací a pro možnost přezkoumání systému managementu kvality vedením.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí