AUTOMATICKÉ SLEDOVÁNÍ PŘIŘAZENÝCH ÚKOLŮ

Kvalita » Události » Úkoly »

Automatické sledování přiřazených úkolů
Automatické sledování přiřazených úkolů Automatic monitoring of assigned tasks
Print
Kód: Cena: bez DPH
Uživatel může být na úkoly upozorněn vyskakovacím oknem i bez spuštěného modulu Úkoly. Lze tak upozornit na nové i změněné úkoly a úkoly k ověření. Z okna si může rychle zobrazit aktuální seznam úkolů a spustit modul Úkoly. Informace o přijetí úkolu uživatelem je zaznamenána přímo k úkolu.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí