EVIDENCE ZAŘÍZENÍ

Kvalita » Údržba » Stroje »

STR_evidence
Machines_eng_header STR_evidence
Print
Kód:
Seznam strojů, nástrojů a zařízení Základní informace o zařízení Připojení dokumentace Sledování stavu a životního cyklu Propojení na informační systémy Vazba na další informace v systému CAQ kontrolní plány, vyráběné díly,

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí