HROMADNÉ PLÁNOVÁNÍ

Kvalita » Údržba » Nářadí »

VYD - hromadne planovani
Toollocat_eng_planning VYD - hromadne planovani
Print
Kód:
Funkce je určena k plánování preventivních kontrol. Umožňuje vyhledat zařízení, na kterých se má v určitém období provádět preventivní kontrola a tyto kontroly u jednotlivých zařízení hromadně založit. Je možno tisknout seznamy (případně i s popisem kroků) strojů, které jsou ke kontrole určeny.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí