PŘEHLEDY, VÝSTUPY, REPORTY

Kvalita » Údržba » Nářadí »

VYD - výstupy
Toollocat_eng_overviews VYD - výstupy
Print
Kód:
Modul obsahuje řadu možností, jak informace vytěžit a zprostředkovat vně systém Palstat CAQ. K dispozici je funkce Přehledy, kde je možno vytvořit buď zakázkové výstupy nebo definovat vlastní v uživateli otevřeném editoru sestav. Také je možno pro zákazníka tvořit speciální zakázkové přehledy s využitím modulu Reporting (součást Palstat CAQ).

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí