CHRÁNĚNÁ DATA

Kvalita » Výcvik »

Vycvik Chranena data
Train_eng_managertool Vycvik Chranena data
Print
Kód:
Vybraná data je možno ochránit jak na úrovni mezi středisky, tak i zabezpečením přístupu k některým údajům jen pro pracovníky personálních útvarů např. R.č., zdravotní stav, platové podmínky apod.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí