NÁKLADY A HODNOCENÍ

Kvalita » Výcvik »

Vycvik Naklady na akce
Train_eng_costs Vycvik Naklady na akce
Print
Kód:
K jednotlivým akcím lze plánovat náklady a následně porovnat skutečné a plánované náklady. Je tak možné udržovat přehled o nákladech na školení zaměstnanců. Akce lze také hodnotit podle různých kritérií a hodnocení dlouhodobě sledovat.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí