PRACOVNÍ MÍSTA

Kvalita » Výcvik »

Vycvik Pracovni mista
Train_eng_workplaces Vycvik Pracovni mista
Print
Kód:
Popis pracovních míst s definováním základních požadavků na odbornou způsobilost a požadované vzdělávací akce ve všech oblastech včetně managementu jakosti, odbornosti profese a bezpečnosti práce. Možnost uložení přílohy k dokumentu pro podrobný popis funkčního místa. Možnost zobrazení organigramu podniku na základě definování útvarů a jejich podřízenosti.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí