ZPĚT

Informační displeje a mobilní zařízení přímo ve výrobě


Vyvíjíme vlastní systém pro moderní řízení údržby strojů, nástrojů a dalších výrobních zařízení. Systém je založen na modulech údržby Palstat CAQ, ke kterým jsou dále připojeny mobilní terminály pro záznam dat přímo v provozu a e-ink displeje informující o stavu zařízení, plánované údržbě a platnosti revizí přímo na samotném zařízení. Hlavním přínosem systému je zjednodušení činností souvisejících s plánováním a odepisováním údržby, práce s aktuálními daty na všech úrovních a přehledný reporting.

Bezdrátový E-INK

 • Zobrazení stavu zařízení
 • Informace o plánované údržbě
 • Termíny plánovaných revizí
 • Online aktualizace z databáze
 • Minimální spotřeba energie
 • Možnost dlouhodobého provozu na baterie

Nabízíme možnost nasazení informačních displejů v provozu. Každý stroj může být osazen bezdrátovým E-ink displejem s velmi dlouhou životností na baterii. Běžná doba výdrže je přibližně jeden až dva roky dle nastavené četnosti aktualizace zobrazení. Data jsou přejímána na úrovni databáze a online změna prováděna na koncovém E-ink displeji dle nastavaného intervalu. Obsluha je tak v každém okamžiku informováno o stavu stroje a o jeho nejbližších revizích a opravách.

Mobilní aplikace

 • Výběr ze seznamu strojů / zařízení
 • Možnost načtení DMC / QR kódu kamerou
 • Zobrazení základních informací o zařízení
 • Zobrazení stavu a termínů revizí
 • Pro platformy Android a iOS

Systém Palstat nově nabízí možnost komunikace s databází prostřednictvím API kdy přímo na mobilním zařízení, můžete pomocí kamery skenovat QR kód a sledovat stav načteného stroje. Samozřejmostí je hledání v databázi a zobrazení tak veškerých plánovaných úkonů a provádět i jejich odepisování přímo na pracovišti. Podpora pro Android a iOS.

Mobilní terminál

 • Odepisování údržby přímo na pracovišti
 • Přehled plánovaných úkonů
 • Záznam prováděných prací
 • Automatická evidence času údržby
 • Možnost čtení QR / Datamatrix kódů na zařízení

Stejně jako mobilní telefon můžete pro odepisování využívat i mobilní terminály, které online komunikují s databází, opět s přesným čtením QR / Datamatrix kódů. Výhodou termínálů je především velká odolnost požadovaná ve výrobě s velmi přesným čtením QR kódů i za špatných světelných podmínek pomocí laseru.

 


Systém lze implementovat jako celek nebo jen jeho dílčí části podle potřeb provozovatele.
Pro více informací kontaktujte pracovníky společnosti Palstat.

Schéma systému

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí