Diagnostika vytížení SQL serveru


Pokud dochází k zpomalení programů je možné diagnostikovat zda MSSQL server není přetížen a dle toho zvolit vhodné řešení.
 

/**********************************************************
*  http://sqlserverplanet.com/dmvs/find-queries-taking-most-memory
*  top procedures memory consumption per execution
*  (this will show mostly reports & jobs)
***********************************************************/
SELECT TOP 100 *
FROM
(
  SELECT
     DatabaseName    = DB_NAME(qt.dbid)
    ,ObjectName     = OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid)
    ,DiskReads     = SUM(qs.total_physical_reads)  -- The worst reads, disk reads
    ,MemoryReads    = SUM(qs.total_logical_reads)  --Logical Reads are memory reads
    ,Executions     = SUM(qs.execution_count)
    ,IO_Per_Execution  = SUM((qs.total_physical_reads + qs.total_logical_reads) / qs.execution_count)
    ,CPUTime      = SUM(qs.total_worker_time)
    ,DiskWaitAndCPUTime = SUM(qs.total_elapsed_time)
    ,MemoryWrites    = SUM(qs.max_logical_writes)
    ,DateLastExecuted  = MAX(qs.last_execution_time)
    
  FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
  GROUP BY DB_NAME(qt.dbid), OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid)

) T
ORDER BY IO_Per_Execution DESC/**********************************************************
*  top procedures memory consumption total
*  (this will show more operational procedures)
***********************************************************/
SELECT TOP 100 *
FROM
(
  SELECT
     DatabaseName    = DB_NAME(qt.dbid)
    ,ObjectName     = OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid)
    ,DiskReads     = SUM(qs.total_physical_reads)  -- The worst reads, disk reads
    ,MemoryReads    = SUM(qs.total_logical_reads)  --Logical Reads are memory reads
    ,Total_IO_Reads   = SUM(qs.total_physical_reads + qs.total_logical_reads)
    ,Executions     = SUM(qs.execution_count)
    ,IO_Per_Execution  = SUM((qs.total_physical_reads + qs.total_logical_reads) / qs.execution_count)
    ,CPUTime      = SUM(qs.total_worker_time)
    ,DiskWaitAndCPUTime = SUM(qs.total_elapsed_time)
    ,MemoryWrites    = SUM(qs.max_logical_writes)
    ,DateLastExecuted  = MAX(qs.last_execution_time)
    
  FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
  GROUP BY DB_NAME(qt.dbid), OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid)
) T
ORDER BY Total_IO_Reads DESC
/**********************************************************
*  top adhoc queries memory consumption total
***********************************************************/
SELECT TOP 100 *
FROM
(
  SELECT
     DatabaseName    = DB_NAME(qt.dbid)
    ,QueryText     = qt.text   
    ,DiskReads     = SUM(qs.total_physical_reads)  -- The worst reads, disk reads
    ,MemoryReads    = SUM(qs.total_logical_reads)  --Logical Reads are memory reads
    ,Total_IO_Reads   = SUM(qs.total_physical_reads + qs.total_logical_reads)
    ,Executions     = SUM(qs.execution_count)
    ,IO_Per_Execution  = SUM((qs.total_physical_reads + qs.total_logical_reads) / qs.execution_count)
    ,CPUTime      = SUM(qs.total_worker_time)
    ,DiskWaitAndCPUTime = SUM(qs.total_elapsed_time)
    ,MemoryWrites    = SUM(qs.max_logical_writes)
    ,DateLastExecuted  = MAX(qs.last_execution_time)
    
  FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
  WHERE OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid) IS NULL
  GROUP BY DB_NAME(qt.dbid), qt.text, OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid)
) T
ORDER BY Total_IO_Reads DESC
/**********************************************************
*  top adhoc queries memory consumption per execution
***********************************************************/
SELECT TOP 100 *
FROM
(
  SELECT
     DatabaseName    = DB_NAME(qt.dbid)
    ,QueryText     = qt.text   
    ,DiskReads     = SUM(qs.total_physical_reads)  -- The worst reads, disk reads
    ,MemoryReads    = SUM(qs.total_logical_reads)  --Logical Reads are memory reads
    ,Total_IO_Reads   = SUM(qs.total_physical_reads + qs.total_logical_reads)
    ,Executions     = SUM(qs.execution_count)
    ,IO_Per_Execution  = SUM((qs.total_physical_reads + qs.total_logical_reads) / qs.execution_count)
    ,CPUTime      = SUM(qs.total_worker_time)
    ,DiskWaitAndCPUTime = SUM(qs.total_elapsed_time)
    ,MemoryWrites    = SUM(qs.max_logical_writes)
    ,DateLastExecuted  = MAX(qs.last_execution_time)
    
  FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
  WHERE OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid) IS NULL
  GROUP BY DB_NAME(qt.dbid), qt.text, OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid)
) T
ORDER BY IO_Per_Execution DESC

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí