CAQdesktop, instalace aktualizace


Aktualizaci doporučujeme provádět pouze na databázích Palstat CAQ, které mají standardní podobu. Pokud máte v databázi přidané jakékoliv vlastní objekty (tabulky, pohledy, procedury apod.) či připojené vlastní triggery na standardní objekty Palstat CAQ, doporučujeme je před aktualizací odstranit. V opačném případě nemůže společnost Palstat s.r.o. ručit za správné provedení aktualizace ani za zachování vlastních objektů zákazníka v databázi. Vždy doporučujeme aby před nasazením nové verze byla provedena záloha databází.
 

 

Ostatní moduly systému PalstatCAQ

Vždy s aktualizací desktopové verze CAQdesktop je nutné aktualizovat i navázané moduly, pokud je používáte. CAQservice, CAQweb, CAQapi
VŽDY JE NUTNÉ JAKO PRVNÍ AKTUALIZOVAT CAQdesktop a poté v libovolném pořadí ostatní části systému.

 

Postup instalace PALSTAT CAQdesktop

Uvedený instalační balíček obsahuje několik částí: 

 • APL - aplikace
 • CONFIG (TEMPLATE) - konfigurační soubory, ignorujte při provádění Upgrade
 • DOC - manuály + TeamViewer
 • PROCESS - výchozí složka pro zpracování a hromadný import datových souborů (Nově migrováno pod CAQservice.)
 • SETUP - výchozí data, číselníky a tiskové sestavy

NAHRÁNÍ NOVÝCH VERZÍ

 • Ujistěte se, že klientské stanice obsahují .NET 4.7.2 (powershell pro zjištění stavu)
 • Ujistěte se, že máte přístup do systému Palstat CAQdesktop jako uživatel s ADMIN právem.
 • Stáhněte si aktualizační balíček z našeho zákaznického portálu nebo zaslaného odkazu, stažení aktualizace z odkazu je limitováno počtem a četností (upgrade lze stáhnout pouze 3x a 1x během hodiny).
 • Zkontrolujte zda stažený soubor není označen jako potencionálně nebezpečný a případně odblokujte, viz obrázek.
 • Po kontrole souboru proveďte jeho rozbalení do dočasného adresáře.
 • Ukončete PALSTAT na všech stanicích [vypnutí můžete vynutit přejmenováním souboru ".../CONFIG/service.lck.bak" na "service.lck" (odebrání .bak přípony), po dobu přítomnosti souboru nepůjde PALSTAT spustit a na stanicích, kde je spuštěn bude do 60s ukončen, uživatelé budou informováni hláškou s možností uložit a ukončit program, znění hlášky lze v LCK souboru nastavit], ve vyjímečných případech je nutné otevřené soubory zavřít přímo na sdílené složce na serveru.
 • Přejmenujte adresáře APL, DOC, SETUP např. na APL.OLDx (Downgrade o více verzí není podporován, starší zálohy adresáře APL tedy nepůjde již použít!!!!, použití zpětně je možné pouze s odpovídající záloh databází celého systému.)
 • Přesuňte celý obsah dočasné složky CAQdesktop do vaší produkční složky PALSTATu, adresář APL, DOC a SETUP vzniknou nově, ostatní adresáře a soubory slučte a přepište, aby se zaktualizovaly.
 • ZMĚNA - od verze 2021.03.000, je v adresáři CAQdesktop přístupný adresář "CONFIG (TEMPLATE)" tento slouží jen pro nové instalace a při provádění upgrade jej ignorujte.
 • ZMĚNA - od verze 2019.03.000, adresář APL obsahuje nově veškeré dostupné drivery, jejich funkčnost je aktivována LICencí. Pokud máte v současné verzi v adresáři .../APL/Drivers nebo .../APL/SCHEDULER jakýkoliv XML soubor je třeba tyto soubory přesunout do .../CONFIG/DRIVERS respektive .../CONFIG/SCHEDULER
 • Odblokujte PALSTAT tím, že opět přidáte příponu BAK souboru LCK.
 • Po nahrání nových souborů je potřeba povést spuštění hlavního modulu ".../APL/Launcher.exe" a v případě vyzvání k provedení upgrade ho provést, spuštění upgradu mohou provést jen uživatelé PALSTAT, kteří mají ADMIN právo!!! Pokud váš systém obsahuje více databází, je nutné spuštění a provedení UPGRADE nad každou databází.
 • pokud používáte další moduly, proveďte také jejich bezodkladnou aktualizaci, vždy první aktualizujte CAQdesktop následně CAQservice, CAQapi, CAQweb


VÝCHOZÍ DATA + TISKOVÉ SESTAVY

Jsou do aplikace nahrány automaticky z adresáře SETUP, který musí být vždy aktualizován z dodaného instalačního balíku.

 

Podrobný návod ke správě, migraci a zálohování systému najdete na stránce PODPORA.

 


PALSTAT NEPODPORUJE MS SQL 2005 a MSSQL 2008, INSTALUJTE POUZE V PŘÍPADĚ, KDY MÁTE MS SQL 2008 R2 A VYŠŠÍ. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MŮŽE BÝT NA VYŠŠÍ VERZI SQL SERVERU JEN ZAPNUTÝ PŘÍLIŠ NÍZKÝ COMPATIBILITY LEVEL VE VLASTNOSTECH DATABÁZE, PAK JE NUTNÉ HO PŘEPNOUT NA NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ, VIZ OBRÁZEK

 

PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO NEJASNOSTÍ S NASAZENÍM NOVÉ VERZE. PŘÍPADNĚ JE MOŽNÉ DOHODNOUT VZDÁLENÝ ZÁSAH NAPŘ. PŘES PROGRAM TEAMVIEWER

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí