Jak instalovat aktualizace


Aktualizaci doporučujeme provádět pouze na databázích Palstat CAQ, které mají standardní podobu. Pokud máte v databázi přidané jakékoliv vlastní objekty (tabulky, pohledy, procedury apod.) či připojené vlastní triggery na standardní objekty Palstat CAQ, doporučujeme je před aktualizací odstranit. V opačném případě nemůže společnost Palstat s.r.o. ručit za správné provedení aktualizace ani za zachování vlastních objektů zákazníka v databázi. Vždy doporučujeme aby před nasazením nové verze byla provedena záloha databází.
 

POZOR: Významná změna LICencování driverů a aplikování aktualizace

Od verzí 2019.03.000 je nutné aby Vaše licenční soubory v adresáři CONFIG obsahovaly licenci pro každý driver, který používáte. Před nasazením UPDATE si prosím porovnejte obsah vašeho adresáře APL/DRIVERS s platnou LICencí na zákaznickém portále v sekci "licence". Pokud v adresáři DRIVERS najdete ovladače (ignorujte soubory ANT* a WML*), které nejsou v LICenční kartě, požadujte po naší společnosti aktualizaci licenčních souborů a teprve poté provádějte UPDATE dle upraveného postupu.

Každá další verze již bude vždy obsahovat všechny dostupné drivery, které půjde kdykoliv aktivovat zakoupením LICence.


zjistit jaké změny jsou v aplikaci

 

 

Postup instalace PALSTAT CAQ 3G

Uvedený instalační balíček obsahuje několik částí:  APL (aplikace), CONFIG (konfigurační soubory), DOC (manuály), SETUP (výchozí data), soubor PRX (výchozí tiskové sestavy)
 

NAHRÁNÍ NOVÝCH VERZÍ

 • ujistěte se, že klientské stanice obsahují .NET 4.5.2
 • stáhněte si aktualizační balíček z našeho portálu nebo zaslaného odkazu, stažení aktualizace z odkazu je limitováno počtem a četností (upgrade lze stáhnout pouze 3x a 1x během hodiny)
 • zkontrolujte zda stažený soubor není označen jako potencionálně nebezpečný a případně odblokujte, viz obrázek
 • po kontrole souboru proveďte jeho rozbalení do dočasného adresáře
 • ukončete PALSTAT na všech stanicích [vypnutí můžete vynutit přejmenováním souboru ".../CONFIG/service.lck.bak" na "service.lck" (odebrání .bak přípony), po dobu přítomnosti souboru nepůjde PALSTAT spustit a na stanicích, kde je spuštěn bude do 60s ukončen, uživatelé budou informováni hláškou s možností uložit a ukončit program, znění hlášky lze v LCK souboru nastavit], ve vyjímečných případech je nutné otevřené soubory zavřít přímo na sdílené složce na serveru
 • přejmenujte adresář APL např. na APL.OLDx (Downgrade o více verzí není podporován, starší zálohy adresáře APL tedy nepůjde již použít!!!!)
 • přejmenujte adresář SETUP např. na SETUP.OLDx (Downgrade o více verzí není podporován, starší zálohy adresáře SETUP tedy nepůjde již použít!!!!)
 • přesuňte celý obsah dočasné složky s rozbaleným aktualizačním balíčkem do složky PALSTATU, adresář APL a SETUP tak vznikne nový, ostatní adresáře a soubory slučte a přepište, aby se zaktualizovaly
 • ZMĚNA - od verze 2019.03.000, adresář APL obsahuje nově veškeré dostupné drivery, jejich funkčnost je aktivována LICencí. Pokud máte v současné verzi v adresáři .../APL/Drivers nebo .../APL/SCHEDULER jakýkoliv XML soubor je třeba tyto soubory přesunout do .../CONFIG/DRIVERS respektive .../CONFIG/SCHEDULER
 • odblokujte PALSTAT tím, že opět přidáte příponu BAK souboru LCK


VÝCHOZÍ DATA

(dříve soubor *.sdf, nyní soubory *.xtab a *.rptx)

 • Verze 2018.01.000 a vyšší již soubor SDF neobsahují. Potřebná data se nahrávají při aktualizaci automaticky ze souborů v adresáři ".../SETUP/" (před spuštěním UPGRADE, tedy zkontrolujte, zda tyto soubory v adresáři jsou).


PROVEDENÍ AKTUALIZACE

(je potřeba provést nad každou z databází, pokud jich máte k PALSTAT připojeno více):

 • po nahrání nových verzí je potřeba povést spuštění hlavního modulu ".../APL/PalstatCAQ.exe" a v případě vyzvání k provedení upgrade ho provést, spuštění upgradu mohou provést jen uživatelé PALSTAT, kteří mají ADMIN právo

 

TISKOVÉ SESTAVY

(je potřeba provést nad každou z databází, pokud jich máte k PALSTAT připojeno více):

Import tiskových sestav
stáhnout jako AVI

 • tiskové sestavy najdete v souboru PRX, jedná se o výchozí tiskové sestavy PALSTAT, Vaše vlastní sestavy aktualizace nijak neovlivní
 • import se provádí z modulu "Správa systému" (".../APL/CaqAdmin.exe"), kde je na záložce "Tiskové sestavy" v horní lište možnost "Import". Pokud do "Správy systému" ještě nemáte přístup, je nutné si ho v modulu "Databáze uživatelů" nejprve přidělit.
 • pokud po otevření souboru PRX v okně "Transport tiskových sestav" zvolíte i import "Obrázků", tak si neimportujte obrázky "Logo" a "Logo Palstat", abyste si nepřepsali Vaše firemní logo, pokud ho v našich sestavách používáte

 

 

Podrobný návod ke správě, migraci a zálohování systému najdete na stránce PODPORA.

 


PALSTAT NEPODPORUJE MS SQL 2005, INSTALUJTE POUZE V PŘÍPADĚ, KDY MÁTE MS SQL 2008 A VYŠŠÍ. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MŮŽE BÝT NA VYŠŠÍ VERZI SQL SERVERU JEN ZAPNUTÝ PŘÍLIŠ NÍZKÝ COMPATIBILITY LEVEL VE VLASTNOSTECH DATABÁZE, PAK JE NUTNÉ HO PŘEPNOUT NA NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ, VIZ OBRÁZEK

 

PROGRAM KE SVÉMU PROVOZU VYŽADUJE NA STANICÍCH .NET4. INSTALACI TOHOTO FRAMEWORKU NAJDETE V ADRESÁŘI SETUP.

 

PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO NEJASNOSTÍ S NASAZENÍM NOVÉ VERZE. PŘÍPADNĚ JE MOŽNÉ DOHODNOUT VZDÁLENÝ ZÁSAH NAPŘ. PŘES PROGRAM TEAMVIEWER

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí