Podpůrné MSSQL příkazy


Změna vlastníka databáze může být provedena několika způsoby. Jedním z nich je.

sp_changedbowner 'pal'

Zjištění velikosti databáze a podrobné nastavení

sp_helpdb [database_name]

Zjištění verze MSSQL

SELECT @@VERSION

Kopírování dat do nové tabulky

SELECT * INTO [database1].dbo.[table1] FROM [database2].dbo.[table2]

sysdatabases

Nalezení databáze podle umístění datového souboru

select * from sysdatabases  where upper(filename) like upper('%cast_cesty_databaze%')

Zobrazení collation databází "pal"

SELECT name, collation_name,compatibility_level FROM sys.databases WHERE UPPER(name) LIKE UPPER('%PAL%');

Kontrola collation tabulek a sloupců

SELECT DB_NAME(), t.name, c.name, c.collation_name, s.name
 FROM sys.tables t
 INNER JOIN sys.columns c ON c.object_id=t.object_id
 INNER JOIN sys.types s ON s.user_type_id=c.user_type_id
WHERE c.collation_name not like '%CS_AS' AND c.collation_name is not NULL
ORDER BY t.name ASC, c.name ASC;

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí