Ukázka a šifrování databázového souboru


Ukázka výchozího konfiguračního souboru bez šifrování / před šifrováním.

<config>
 <connections>
  <connection id="CS01" name="DATA">
   <provider>mssql</provider>
   <string>Data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE DATA</string>
   <user>pal</user>
   <password>HESLO_SQL_UZIVATELE_PAL</password>
  </connection>
  <connection id="CS02" name="ARCHIVE">
   <provider>mssql</provider>
   <string>Data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE ARCHIV</string>
   <user>pal</user>
   <password>HESLO_SQL_UZIVATELE_PAL</password>
  </connection>
  <connection id="CS03" name="QSD">
   <provider>mssql</provider>
   <string>Data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE QSD</string>
   <user>pal</user>
   <password>HESLO_SQL_UZIVATELE_PAL</password>
  </connection>
  <connection id="CS04" name="ATTACHMENTS">
   <provider>mssql</provider>
   <string>Data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE ATTACH</string>
   <user>pal</user>
   <password>HESLO_SQL_UZIVATELE_PAL</password>
  </connection>
 </connections>
 <databases actual="DB01">
  <database id="DB01" name="NAZEV FIRMY - Palstat 3G">
   <default>CS01</default>
   <subdatabases>
    <subdb type="archiv">CS02</subdb>
    <subdb type="qsd">CS03</subdb>
    <subdb type="attachments">CS04</subdb>
   </subdatabases>
  </database>
 </databases>
</config>

 

Popis jednotlivých částí a jejich význam:

Definování připojení k databázi:

<connection id="CS01" name="DATA">
 <provider>mssql</provider>
 <string>Data Source=SQL_SERVER_PC;Initial Catalog=NAZEV DATABAZE DATA</string>
 <user>pal</user>
 <password>HESLO_SQL_UZIVATELE_PAL</password>
</connection>

<connection>

 

 

Definice připojení k určité databázi (Palstat může využívat jedno či více připojení)

 

 

Id

Jedinečný identifikátor připojení

 

 

Name

Název Připojení popisující druh databáze a viditelný např. v programu DBBM

 

<provider>

 

Na jaký typ databáze se budeme připojovat

 

<string>

 

Tzv. connection string, definuje server a název databáze.

 

 

Data Source

Definujte název či IP adresu SQL serveru VČETNĚ názvu instance

 

 

Initial Catalog

Název SQL databáze pro daný typ připojení

 

<user>

 

Jméno uživatele pod jakým se má aplikace připojovat k SQL serveru. Nastavte na „pal“

 

<password>

 

Heslo uživatele


Navázání připojení do bloku s jednou databázovou volbou:

<databases actual="DB01">
 <database id="DB01" name="NAZEV FIRMY - Palstat 3G">
  <default>CS01</default>
  <subdatabases>
   <subdb type="archiv">CS02</subdb>
   <subdb type="qsd">CS03</subdb>
   <subdb type="attachments">CS04</subdb>
  </subdatabases>
 </database>
</databases>

<databases>

 

 

Blok databází může obsahovat několik databází, které lze při spuštění vybrat

 

 

actual

Identifikátor databáze, který má být výchozí

 

<database>

 

Definování bloku s připojením, může být vloženo více bloků a při spuštění bude nabídnuto.

 

 

id

Jedinečný identifikátor, používá se do <databases actual="DB01">

 

 

name

Název databáze jak má být viditelný uživatelům při spuštění Palstat.

 

<default>

 

Identifikátor spojení, který má být použit pro tento blok jako výchozí (běžně databáze data)

 

<subdatabases>

 

Pokud je pro databázový blok použito použití s více databázemi, data jsou rozložena.

 

<subdb>

 

Zápis s identifikátorem připojení na konkrétní typ databáze.

 

 

type

Definuje o jaký typ databáze se jedná.Upravujte pouze identifikátor nikdy „type“

 

Navázání připojení do bloku s dvěma databázovými volbami:

<databases actual="DB01">
  <database id="DB01" name=" DATABAZE 1 - Palstat 3G">
   <default>CS01</default>
   <subdatabases>
    <subdb type="archiv">CS02</subdb>
    <subdb type="qsd">CS03</subdb>
    <subdb type="attachments">CS04</subdb>
   </subdatabases>
  </database>
 <database id="DB02" name="DATABAZE 2 - Palstat 3G">
  <default>CS11</default>
 </database>
</databases>

 

Šifrování konfiguračního souboru - doporučujeme

Pro šifrování konfiguračního souboru je nutné, aby součástí adresáře CONFIG byl také soubor „database.pwd“, který slouží jako klíč pro vytvoření šifrovaného connection souboru. Je dodáván pouze na vyžádání.

Pomocí tohoto programu můžete také definovat více instancí PALSTAT CAQ a zcela odděleně provozovat i několik systému například pro testování. Stačí založit potřebný počet „konekcí“ a tyto přiřadit k více záznamům jak ukazuje obrázek níže.


Vytvoření šifrovaného připojení – volitelně ( nutný soubor database.pwd )

Spusťte program ./APL/ConnStrEditor.exe a ihned po spuštění budete vyzvání k vložení potvrzovacího souboru. Na serveru v adresáři CONFIG nalistujte soubor database.pwd. Následně dojde k otevření programu kde přejděte na záložku „Editace připojení“. Klikněte na ikonku  pro založení nového připojení. Dále vyplňte pole

„Name“ název připojení slouží jen pro identifikaci

„Provider“ druh databázového serveru

„Login“ a „Password“ vložte uživatele, který je oprávněn přistupovat k serveru

„Connection String“ viz příklad níže. Obsahuje název databáze a serveru

Data Source=lukas-pc;Initial Catalog=pal3g_data

Stejným způsobem založte připojení pro všechny databáze, které palstat používá tedy:

pal3g_data, pal3g_archiv, pal3g_attach, pal3g_qsd

Pomocí tlačítka “Test it” můžete otestovat zda Vámi definované připojení je funkční.

Přiřazení připojení k databázím

Po vytvoření připojení je nutné jejich přiřazení pro každou databázi viz. Obrázek a nastavení vytvořené instance jako výchozí pomocí tlačítka „Nastavit jako výchozí“

 

 

 

 

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí