Zjištění velikosti MSSQL tabulek


SQL Server Management Studio umí informace o velikosti jednotlivých tabulek zobrazit v podobě krásného reportu. Nicméně jak si poradit, pokud chcete tyto informace zobrazit pomocí vlastní aplikace.
Řešením je níže prezentovaná uložená procedura TableStatistics

Jejím výstupem je resultset, který obsahuje pro každou tabulku v databázi následující údaje:
Name - název tabulky
Rows - počet řádků
Reserved - velikost prostoru, který je pro tabulku rezervován (v kB)
Data - objem v kB, který skutečně zabírají data
IndexSize - objem v kB, který skutečně zabírají indexy
Unused - nevyužitý objem v kB

Vytvoření procedury

CREATE PROCEDURE [dbo].[TableStatistics]

AS 

BEGIN 

  SET NOCOUNT ON

  -- Create the temporary table

  CREATE TABLE #TableStatistics (
    name       nvarchar(100),
    rows       int,
    reserved     varchar(18),
    reserved_int   int default(0),
    data       varchar(18),
    data_int     int default(0),
    index_size    varchar(18),
    index_size_int  int default(0),
    unused      varchar(18),
    unused_int    int default(0)
  )

  -- Populate table

  EXEC sp_MSforeachtable @command1="INSERT INTO #TableStatistics (name,rows,reserved,data,index_size,unused) EXEC sp_spaceused '?'"

  -- Return converted values

  SELECT 
    name AS Name,
    rows AS Rows,
    CAST(SUBSTRING(reserved, 1, CHARINDEX(' ', reserved)) AS int) AS Reserved,
    CAST(SUBSTRING(data, 1, CHARINDEX(' ', data)) AS int) AS Data,
    CAST(SUBSTRING(index_size, 1, CHARINDEX(' ', index_size)) AS int) AS IndexSize,
    CAST(SUBSTRING(unused, 1, CHARINDEX(' ', unused)) AS int) AS Unused

  FROM #TableStatistics ORDER BY Name

  -- Delete the temporary table

  DROP TABLE #TableStatistics

END 

 

Spuštění procedury

Exec TableStatistics

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí