ŠKOLENÍ KTERÝCH SE MŮŽETE ZÚČASTNIT

POŘÁDÁME PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY PRO UŽIVATELE SYSTÉMU PALSTAT.


Informace k ONLINE školení

Statistická regulace procesu

Školení práce s modulem SPC a jeho podpůrnými moduly /Díly, Kontrolní plány/, s přihlédnutím k požadavkům metodik statistické regulace procesu AIAG SPC 2. vydání a ISO 22514.

- Základní ovládání modulů, tvorba kontrolních a měřicích plánů
- Import dat z výkresů CAD
- Měření a sběr dat, připojení měřidel a měřicích systémů
- Shewhartovy regulační diagramy
- Práce s různými statistickými rozděleními
- Hodnocení zadaných dat a indexů způsobilosti a schopnosti procesu
- Interpretace výsledků
- Možnosti hromadného hodnocení a reportingu

Školení je určeno pro stávající i nové uživatele systému Palstat CAQ z řad pracovníků kontrolorů a technologů.Místo: PALSTAT s.r.o., Bucharova 230, Vrchlabí
Termín: neurčen
Jazyk školení: čeština
Doba trvání: 7h
Cena: 3800,- bez DPH
Zákazníci se servisní smlouvou získají 10% slevu.
Zbývající místa: 10 osob
Chcete se účastnit?
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí