ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Servisní smlouva

Servisní smlouva nabízí uživatelům mnoho výhod, které Vám zajistí bezproblémový provoz systému kvality.

Číselník - Střediska

Nevím kde mám upravit databází Středisek, kterou vidím v programu.

Nové RIBBON menu postupně nasazováno

Připravte se na změnu vzhledu a chování systému Palstat, který je postupně zaváděn.

Zobrazení dokumentů ve webové verzi modulu řízená dokumentace

Řízené dokumenty QSD, ve webové verzi zobrazují pouze dokumenty ve stavu Čeká na připomínky a poslední platnou změnu stavu Uvolněn

SPC, nechtěné smazání dat

Chybným ovládáním programu se nám podařilo smazat naměřená data pro celý díl nebo skupinu dílů.

Číselníky a pomocná databáze v modulu Správa systému

Kde najít nově pomocné databáze a číselníky?

QualityPortal, CAQportal, návod

QualityPotal je cloudová služba provozovaná na Microsoft AZURE, která umožňuje zabezpečenou online komunikaci mezi uživateli systému řízení kvality Palstat CAQdesktop a jejich dodavateli. Portál je zřízen na žádost zákazníka.

Přidání pole Vícenásobné ke kontrolnímu kroku

2017.02.000 Ke kontrolnímu kroku bylo přidáno zaškrtávací políčko Vícenásobné. Toto pole je aktivní pouze pokud je kontrolní krok v poli Typ operace určen pro mezioperační kontrolu. (V případě, že je zaškrtnuté, je možno při přejímce v modulu Mezioperační kontrola definovat kolika otisková forma je a dle tohoto údaje se krok v MK "roznásobí".)

Export reportingového dotazu souboru

Provedení exportu reportingového dotazu do souboru pro jeho další zpracování.

Načítání (Import) reportingového dotazu

Načtení dodaného reportingového dotazu do databáze pro další použití v určené části systému.

Přidání polí Výdejna a Pozice

2018.03.000 Nová pole Výdejna a Pozice přidána na místo původních polí Umístění a Znak umístění, která byla přesunuta na záložku Majitel. Pole Výdejna je načítané z číselníku.

Zasílání emailu z modulu Řízení dokumentů při změně dokumentu

Jak nastavit rozesílání emailů z modulu Řízení dokumentů při změně dokumentů osobám z rozdělovníku. Email bude odeslán při několika různých stavech upraveného dokumentu.

Pole Způsob kalibrace na záložce Kalibrace je nyní povinné

2018.02.000 Významná změna programu od verze 2018.02.000 v programu Měřidla

Nové možnosti filtrování dat ve filtrovacím řádku

2018.01.000 Významná změna programu od verze 2018.01.000 v programu Systém Palstat CAQ

Obnovení smazaného QSD dokumentu

Pokud potřebujete obnovit dokument smazaný z modulu QSD (řízená dokumentace)

Změna barev regulačního diagramu

2017.02.000 Regulační diagram měl až do předchozí verze dva režimy zobrazení. Při zobrazení jediné karty byly regulační meze a toleranční pole znázorněny barvou pozadí. Při zobrazení více karet byla barva pozadí jednotná a meze byly znázorněny čárami příslušné barvy. Od tohoto release je vzhled sjednocen a meze jsou znázorněny vždy čarami příslušné barvy (znázornění barvou pozadí neumožňuje dostatečně dobře zobrazit změnu regulačních mezí mezi kartami, zejména pokud kříží toleranční meze).

Náhled hodnot na regulačním diagramu

2017.02.000 Při najetí kurzorem myši na bod regulačního diagramu je zobrazen náhled základních informací o odběru.

Měřicí stanice - Odhlášení uživatele

2017.02.000 Z měřicí stanice se uživatel může odhlásit, aniž by došlo k ukončení programu. To provede tlačítkem na obrazovce se seznamem měřicích plánů. Měřicí stanice SPC zůstane spuštěná a seznam měřicích plánů zobrazený. Před dalším měřením se opět musí nějaký uživatel přihlásit.

Výsledky Cp, Cpk

2017.02.000 Z důvodu zobrazení intervalů spolehlivosti byl snížen minimální počet potřebných hodnot pro zobrazení koeficientů Cp/Cpk na 25.

Weibullovo rozdělení

2017.02.000 Při zadání kóty je možné zvolit weibullovo rozdělení jako předpokládané rozdělení zadávaných dat. Výsledky Pp a Ppk jsou poté počítány s ohledem na toto rozdělení. Pokud nelze pro zadaná data u kóty odhadnout parametry weibullova rozdělení, jsou výsledky počítány jako u normálního rozdělení.

Rayleighovo rozdělení

2017.02.000 Při zadání kóty je možné zvolit rayleighovo rozdělení jako předpokládané rozdělení zadávaných dat. Výsledky Pp a Ppk jsou poté počítány s ohledem na toto rozdělení. Kóta s tímto rozdělením by měla mít zadanou dolní toleranci nula, aby byly výsledky smysluplné.

Lognormální rozdělení

2017.02.000 Byl změněn způsob výpočtu koeficientů Pp a Ppk pro kóty s lognormálním rozdělením tak, aby odpovídal ISO 21747 metodě M4.

Testy rozdělení

2017.02.000 V testech rozdělení jsou přidány nové způsoby testování. U každého testu je zobrazen výsledek (přijetí/zamítnutí) a příslušná P-hodnota.

Měřicí stanice - regulační diagram

2017.02.000 Regulační diagram v měřicí stanici nezobrazuje pouze poslední kartu, ale posledních 25 odběrů i přes více karet. Je tak lépe patrný vývoj naměřených hodnot i případné změny regulačních mezí.

Měřicí stanice - analýza

2017.02.000 V regulačním diagramu v měřicí stanici jsou graficky zobrazeny výsledky analýzy jako trendy, runy apod.

Nový vzhled

2017.02.000 Významná změna programu od verze 2017.02.000 v programu Launcher

Nový Launcher od verze 2017.02.000

Přináší řadu vylepšení, které jste dlouho požadovali. Nově si můžete vaši domovskou stránku upravit dle vašich potřeb a doplnit ji o odkazy na jiné aplikace mimo systém Palstat CAQ. Více informací najdete ve video návodu.

Evidence měřidel, změna stavu měřidla není možná

Není možné provést změnu stavu měřidla na určité stavy nebo na jakýkoliv. Program hlásí "Nelze změnit stav měřidla z XXXX na YYY"

Evidence měřidel, stav měřidla je Anglicky

Po provedení UPGRADE se změnil stav měřidla na anglický.

SPC Měřicí stanice – Nastavení driverů

Přiřazení driverů pro SPC měřící stanici a měřící plán.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí