GDPR


Zpracování osobních údajů

Společnost PALSTAT s.r.o. (dále jen správce) shromažďuje a zpracovává osobní informace z důvodů:
  1. Plnění smlouvy ohledně dodávky, provozu a údržby systému Palstat CAQ nebo v rámci kroků prováděných před uzavřením této smlouvy.
  2. Oprávněných zájmů správce, mezi které patří zejména plnění smlouvy se zákazníky, zasílání informací o aktualizacích systému a o školení pro uživatele systému Palstat CAQ.
  3. Souhlasu subjektu údajů.

Osobní data zpracovávaná společností PALSTAT s.r.o. zahrnují tyto údaje:

  1. Jméno, příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní emailová adresa, informace o zaměstnavateli a pracovní pozici.

Doba zpracování

Správce zpracovává data po dobu existence smlouvy či trvání oprávněných zájmů a následně po dobu 2 let od data zániku uvedených důvodů. V případě zpracování na základě uděleného souhlasu jsou data zpracovávána po dobu, uvedenou v souhlasu nebo do jeho odvolání.


Zveřejnění třetím stranám

Správce neposkytuje data třetím stranám s výjimkou provozovatelů zabezpečených datových úložišť z důvodu přenosu či zálohování těchto dat.


Ochrana informací

Zpracované informace podléhají bezpečnostním opatřením s cílem zajistit bezpečnost osobních údajů. Přístup k osobním údajům je přidělován pouze těm pracovníkům správce, kteří jej potřebují k výkonu práce. Servery sloužící ukládání osobních údajů jsou zabezpečeny fyzicky i na úrovni síťového přístupu.


Informace a odvolání souhlasu

Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, si může kterýkoliv subjekt vyžádat na adrese palstat@jakost.cz. Na této adrese je také možné požádat o odstranění informací a odvolání souhlasu se zpracováním.


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí