NAŠI PARTNEŘI

PARTNEŘI, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ S IMPLEMENTACÍ SYSTÉMU PRO JAKOST ZÁKAZNÍKŮM


Měřicí technika

Zabýváme se poradenstvím při výběru měřicích zařízení pro kontrolu rozměrů a geometrických tvarů. Zprostředkováváme prodej, dopravu, instalaci, kalibraci, školení obsluhy těchto zařízení a samozřejmě i jejich záruční i pozáruční servis.

otevřít

Firma CR-DAT vznikla v roku 1991. Hlavným predmetom činnosti vtedy bola dodávka výpočtovej techniky, projektovanie a realizácia počítačových sietí, programovanie a služby v oblasti IT. V roku 2000 bola naša činnosť rozšírená o spoluprácu s firmou Wenzel, popredným európskym výrobcom súradnicových meracích strojov. Naše služby poskytujeme v Slovenskej a Českej republike, Poľsku, Rusku, štátoch bývalej Juhoslávie a na Balkáne.

otevřít

Ein Unternehmen, vielfältige Produkte, leidenschaftliche Mitarbeiter: das ist Mahr. Als globaler Anbieter für Messtechnik, Kugelführungen und Zahnraddosierpumpen sowie Misch- und Dosiertechnik bietet Ihnen die Mahr Gruppe die passende Lösung für eine Vielzahl an Anwendungen. Verlassen Sie sich auf unsere technische Innovationskraft und auf das Know-how aus bald 160 Jahren Unternehmensgeschichte.

otevřít

Mitutoyo je předním světovým výrobcem přesných měřicích přístrojů, které nabízejí širokou škálu produktů od mikrometrů, posuvných měřítek a úchylkoměrů po tvrdoměry, systémy zpracování obrazu a 3D souřadnicové měřicí stroje z prodejních míst ve více než 40 zemích, podporovaných obchodními zastoupeními ve více než 100 zemích.

otevřít

Měřící přístroje, prodávané firmou Metrology s.r.o., jsou určeny především pro výrobní podniky, pro jejich kontrolní měrová střediska. Laboratorní délkoměry a další laboratorní zařízení je pak možno využít i v kalibračních a zkušebních laboratořích. Cílem firmy je prodávat vysoce kvalitní přístroje s dlouhou životností, za přístupné ceny.

otevřít

Poskytujeme kompletní služby v oblasti měřicí techniky pro kontrolu kvality. V naší nabídce naleznete přístroje největšího výrobce optické měřicí techniky na světě. Firma Micro-Vu (USA) se věnuje vývoji a výrobě optických měřicích přístrojů od roku 1959, disponuje tak bohatou historií v oblasti kontrolní a měřicí techniky pro kontrolu kvality.

otevřít

Od roku 1993 se zabýváme vývojem a výrobou elektronických přístrojů. Jednou z oblastí, které se dlouhodobě věnujeme jsou zařízení pro sběr, zpracování a vyhodnocení údajů z měřidel, především firmy Mitutoyo. Kromě toho také vyvíjíme a vyrábíme řízení kontrolních automatů, řízení jednoúčelových strojů a řízení třídících linek.

otevřít

Společnost PROMINENT, spol. s.r.o. Kroměříž se od svého vzniku v roce 1991 zabývá prodejem, výrobou, instalací měřících a zkušebních systémů, školením technických obsluh námi dodaných přístrojů a v neposlední řadě také odborným servisem této techniky.

otevřít

Informační systémy

Zavádění informačního systému je pro každou společnost významná změna. Před vlastným rozhodnutím je potřebné vzít v úvahu všechny požadavky související s budoucí realizací, zajistit vhodné podmínky a pripravenost zamestnanců na změnu.

otevřít

Společnost Minerva ČR je významným dodavatelem podnikových řešení zaměřených na výrobní a distribuční společnosti. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů je implementace podnikového informačního systému QAD Enterprise Applications včetně služeb a produktů, které zdokonalují další oblasti podniku.

otevřít

Certifikace, školení a poradenství

Bureau Veritas je Váš partner v každém kroku Vašeho podnikání. Našim klientům nabízíme celou škálu služeb - od kontrol a auditů až po testy, analýzy, technické inspekce, certifikace a poradenství. Snažíme se poskytovat řešení, která nejlépe vyhovují potřebám v každé fázi vývoje podnikání.

otevřít

Školy

Vysoká škola manažmentu (VŠM) poskytuje študijné programy v slovenčine a zároveň na základe zmluvnej spolupráce zastrešuje študijné programy zahraničnej City University of Seattle (Washington, USA), ktoré sú v angličtine. Škola má pre všetky programy prepracovaný efektívny systém online štúdia. Študovať môžete v Bratislave a v Trenčíne všetkými metódami – prezenčne, dištančne (online) aj kombinovane, v dennej aj externej forme.

otevřít

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

otevřít

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

otevřít

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Trenčiansky kraj bol posledným v rámci Slovenska, ktorý nemal vysokú školu.

otevřít

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 11 300 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

otevřít

VŠB - TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. V širších historických souvislostech však vychází již z tradic montánní výuky v českých zemích.

otevřít

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 10,5 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol.

otevřít

Technická univerzita v Liberci má řadu předností jako středně velká dynamická škola, která spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního vzdělávání.

otevřít

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707.

otevřít

Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

otevřít
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí