NOVINKY PALSTAT CAQ + JAKOST & KVALITA

VYBÍRÁME NĚKOLIK NOVINEK, KTERÉ SE TÝKAJÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU JAKOSTI A KVALITY

UKONČENÍ PODPORY MSSQL2008R2

Od verze 2025.01.000 ukončujeme podporu pro databázový server MSSQL2008 R2, který již není společností Microsoft podporován od roku 2020.

Aktualizaci provádějte na verze MSSQL, které mají platnou podporu společností Microsoft.

PRONÁJEM LICENCÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PALSTAT CAQ

Doporučujeme systém Palstat CAQ provozovat s plnohodnotnou servisní podporou nebo formou pronájmu licencí. Servisní podporou si vždy zajistíte přístup k nejnovější verzi software, který je vydáván pravidelně několikrát v roce.

UKONČENÍ PODPORY INTERNET EXPLORER

Ukončujeme podporu Internet Explorer ve všech verzích pro moduly CAQweb a CAQapi, který již nevyhovuje požadavkům na moderní webové aplikace. Zákazníkům se doporučuje přejít na Microsoft Edge, který podporuje starší i moderní webové stránky a aplikace.

Společnost Microsoft pokračuje v průběžném tlumení přítomnosti prohlížeče ve všech nových operačních systémech a v následujících aktualizacích bude prohlížeč zcela ukončen.
Více informací najdete přímo na webu společnosti Microsoft.

PALSTAT CAQ NENÍ DOTČEN ZRANITELNOSTÍ CVE-2021-44228

Na základě dotazů od zákazníků informujeme, že systém Palstat CAQ není dotčen zranitelností CVE-2021-44228 knihovny Log4j. Žádná část systému Palstat CAQ tuto knihovnu nevyužívá.

UKONČENÍ PODPORY WINDOWS VISTA, SERVER2008

Support for Windows Server 2008 was discontinued by the manufacturer in 2020 and the system no longer meets security and performance requirements.

Thus, starting with version 2021.03.000 running Palstat CAQ on Windows Vista and Windows Server 2008  will no longer be supported, updates released in the 2021 distribution will no longer be able to run on Windows Vista. We recommend all customers to upgrade to at least Windows 7, preferably Windows 10.

OUTSOURCING - ŘÍZENÍ KVALITY A METROLOGIE

Stávajícím i novým zákazníkům nabízíme odbornou spolupráci v oblasti řízení kvality a metrologie. Díky této spolupráci se můžete plně věnovat činnostem, které jsou pro Vás klíčové a náročnou odbornou podporu ve specializovaných oblastech nechat na našich odbornících.

ONLINE KALIBRACE, CAQPORTAL

Zjednodušte si externí kalibrace
 

KONFERENCE, MĚŘÍCÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

Termín: 3. - 4.3. 2020
Místo: kongresové centrum, PRIMAVERA v Plzni

Cílem konference je seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební techniky,  včetně  přístrojového  vybavení,  software  a  počítačové  podpory  metrologie.  Jde  o  měření  při kontrole kvality výroby, resp. výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při kalibraci měřidel. Program konference je sestaven tak, aby její účastníci získali v nejkratší době co nejvíce potřebných  informací,  měli možnost  konzultovat  metrologické  otázky  s vystavovateli  a  výrobci  měřicí techniky a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky konference.

29.  mezinárodní  konference Měřicí  technika  pro  kontrolu  jakosti a  navazující  výstava  jsou  určeny metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům  měřidel,  pracovníkům  investičních  útvarů,  technické  obsluhy  výroby  a  vedoucím pracovníkům  výrobních  jednotek.  Potřebné  informace  pro  svou  práci  získají i  pracovníci  ČMI, autorizovaných  metrologických  středisek,  akreditovaných  kalibračních  a  zkušebních  laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.

Konference je zaměřena do oblasti průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství anavazujících oborů.

29.  mezinárodní  konference Měřicí  technika  pro  kontrolu  jakosti se  uskuteční, v kongresovém centru PRIMAVERA v Plzni, Nepomucká 1058/128, které splňuje všechny požadavky na kvalitní technické zajištění konference a výstavy a na komfortní ubytovací a stravovací služby. Přednáškový sál je vybaven audiovizuální  technikou  na  vysoké  technické  úrovni s velkým  promítacím  plátnem  a výkonným dataprojektorem. Výstava bude umístěna opět v přízemí, a bude pro ni zajištěna dostatečně velká výstavní plocha. Kongresové centrum poskytuje komfortní ubytování v jedno-a dvoulůžkových pokojích. Oživením programu by se mělo stát zařazení workshopu na aktuální téma na závěr konference. Pro zájemce budou také připraveny na odpoledne druhého dne čtyři exkurze dle výběru.

INFORMAČNÍ DISPLEJE A MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍMO VE VÝROBĚ

Vyvíjíme vlastní systém pro moderní řízení údržby strojů, nástrojů a dalších výrobních zařízení. Systém je založen na modulech údržby Palstat CAQ, ke kterým jsou dále připojeny mobilní terminály pro záznam dat přímo v provozu a e-ink displeje informující o stavu zařízení, plánované údržbě a platnosti revizí přímo na samotném zařízení.

Hlavním přínosem systému je zjednodušení činností souvisejících s plánováním a odepisováním údržby, práce s aktuálními daty na všech úrovních a přehledný reporting.

ŠIFROVANÁ KOMUNIKACE SSL PRO MSSQL

Šifrovaná komunikace je podporována od verze PALSTAT CAQ  2017.01.000
Oficiální návod společnosti Microsoft lze najít například na této stránce.

26. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH - NITRA 2019

Účastníme se Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře kde se můžeme potkat v pavilónu F stánek č.48 v období 21 - 24.05.2019.

Na stánku se můžete setkat s p.Merglem a p.Maškem.

SEMINÁŘ - MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA ÚDRŽBY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Seminář, prezentující moderní možnosti plánování a odepisování údržby strojů, nástrojů a zařízení s využitím systému Palstat CAQ.

Na semináři se uživatelé dozvěděli o nových možnostech:
 

UKONČENÍ PODPORY WINDOWS XP

Podpora Windows XP byla ze strany výrobce ukončena v roce 2014 a tento systém již nevyhovuje aktuálním nárokům uživatelů na výkon ani rostoucím nárokům průmyslu i legislativy na zabezpečení dat.  Počínaje 1.2.2019 tak nebude běh Palstat CAQ na operačním systému Windows XP podporován a aktualizace uvolněné k distribuci v roce 2019 již nebude možné na Windows XP spustit. Doporučujeme tak všem zákazníkům přechod alespoň na Windows 7, lépe na Windows 10.

NOVÝ LAUNCHER OD VERZE 2017.02.000


Jedná se o nové sprostředí pro spouštění modulů Palstat CAQ, prostředí lze libovolně upravovat a vytvořit si tak vlastní domovskou stránku, která bude vaším výchozím místem pro spouštění aplikací všeho druho od modulů Palstat po libovolné další aplikace systému Windows. Můžete si vytvářet vlastní skupiny dlaždic, měnit jejich velikost i pořadí. Dlaždice mohou být interaktivní a zobrazovat aktivní obsah ze systému Palstat, můžete tak získat rychlý přehled o ukazatelích, které vás zajímají.

Pro zákazníky, kteří chtějí zůstat věrní starému spouštěči tuto možnost zachováváme. Je nutné si upravit ikonku zástupce na ploše a odkazovat se na program "Launcher-old.exe"

Podívejte se na video nového Launcheru.

 

MICROSOFT SQL SERVER 2005

K 12.4.2016 ukončila společnost Microsoft rozšířenou podporu SQL Serveru 2005. Pro tuto verzi serveru tak již nebudou k dispozici žádné opravy ani bezpečnostní aktualizace. Běh systému Palstat CAQ je na SQL Serveru 2005 nadále podporován, zákazníkům však z důvodu jak výkonu, tak zejména bezpečnosti doporučujeme aktualizaci na nejnovější verzi SQL Serveru.

CHARTA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY

Pro dosahování všeobecné angažovanosti, která je podmínkou dalšího pokroku a rozvoje konkurenceschopnosti České republiky, se rozhodly veřejné autority, podnikatelské a zaměstnavatelské svazy a profesní organizace spolupodepsat CHARTU KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY, čímž se zavazují jednat v souladu s jejím obsahem a smyslem.

ZÍSKEJTE DOTACE

Na odkaze Dotační noviny naleznete příspěvky o zajímavých dotačních příležitostech, archiv tištěných i elektronických dotačních novin, informace o monitoringu dotací a mnohem více Např. Dotace na pořízení nových technologických zařízení

nebo např. leasing IS

WINDOWS 8 COMPATIBLE

Náš software PALSTAT CAQ 3G, byl úspěšně certifikován společností Microsoft a získal logo Windows 8 Compatible.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí