NOVINKY PALSTAT CAQ + JAKOST & KVALITA

VYBÍRÁME NĚKOLIK NOVINEK, KTERÉ SE TÝKAJÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU JAKOSTI A KVALITY

CELOFIREMNÍ DOVOLENÁ

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit,
20.12.2019 bude provoz omezen do 14:00.
21. 12. 2019 - 1. 1. 2020 probíhá v Palstat s.r.o. celofiremní dovolená.

V tomto období bude provoz omezen, v případě akutních problémů nás, prosím, kontaktujte na: 732 158 946
Děkujeme za pochopení. Přejeme Vám krásné Vánoce
a šťastný Nový rok 2020.

INFORMAČNÍ DISPLEJE A MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍMO VE VÝROBĚ

Vyvíjíme vlastní systém pro moderní řízení údržby strojů, nástrojů a dalších výrobních zařízení. Systém je založen na modulech údržby Palstat CAQ, ke kterým jsou dále připojeny mobilní terminály pro záznam dat přímo v provozu a e-ink displeje informující o stavu zařízení, plánované údržbě a platnosti revizí přímo na samotném zařízení.

Hlavním přínosem systému je zjednodušení činností souvisejících s plánováním a odepisováním údržby, práce s aktuálními daty na všech úrovních a přehledný reporting.

QUALITYPORTÁL

QualityPotal je cloudová služba, která umožňuje zabezpečenou online komunikaci mezi uživateli systému řízení kvality PalstatCAQ a jejich dodavateli. Aktuálně obsahuje možnost online předávání elektronických kalibračních protokolů od kalibračních laboratoří. Další možnosti jak pro kalibrační laboratoře, tak pro ostatní dodavatele, se připravují.

ŠIFROVANÁ KOMUNIKACE SSL PRO MSSQL

Šifrovaná komunikace je podporována od verze PALSTAT CAQ  2017.01.000
Oficiální návod společnosti Microsoft lze najít například na této stránce.

PROPOJENÍ PŘES ACTIVEDIRECTORY - SSO

Jedná se o funkci, která není ve výchozím stavu aktivní a je určena správci IT infrastruktury k implementaci.  Prvním  krokem,  který  doporučujeme je založení do ActiveDirectory vlastní skupinu např "Palstat" a tuto naplnit uživateli, kteří se mají propojit se systémem PALSTAT. To je vhodné především ve společnostech s více uživateli v ActiveDirectory dále jen AD kdy při procesu napojení do Palstat bude toto nastavení výhodné.

26. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH - NITRA 2019

Účastníme se Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře kde se můžeme potkat v pavilónu F stánek č.48 v období 21 - 24.05.2019.

Na stánku se můžete setkat s p.Merglem a p.Maškem.

SEMINÁŘ - MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA ÚDRŽBY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Seminář, prezentující moderní možnosti plánování a odepisování údržby strojů, nástrojů a zařízení s využitím systému Palstat CAQ.

Na semináři se uživatelé dozvěděli o nových možnostech:
 

UKONČENÍ PODPORY WINDOWS XP

Podpora Windows XP byla ze strany výrobce ukončena v roce 2014 a tento systém již nevyhovuje aktuálním nárokům uživatelů na výkon ani rostoucím nárokům průmyslu i legislativy na zabezpečení dat.  Počínaje 1.2.2019 tak nebude běh Palstat CAQ na operačním systému Windows XP podporován a aktualizace uvolněné k distribuci v roce 2019 již nebude možné na Windows XP spustit. Doporučujeme tak všem zákazníkům přechod alespoň na Windows 7, lépe na Windows 10.

PODĚKOVÁNÍ ZA NÁVŠTĚVU MSV 2018

Společnost PALSTAT s.r.o. děkuje všem návštěvníkům z řad zákazníků i spolupracujících firem za návštěvu našeho stánku na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Velký zájem o systém řízení kvality PalstatCAQ mezi novými i stávajícími zákazníky potvrzuje naši pozici jedničky na trhu v tomto oboru i spokojenost široké základny uživatelů.
Těšíme se na shledanou, ať už při dalších společných akcích nebo při realizaci konkrétních projektů.

NOVÝ LAUNCHER OD VERZE 2017.02.000

Jedná se o nové prostředí pro spouštění modulů Palstat CAQ, prostředí lze libovolně upravovat a vytvořit si tak vlastní domovskou stránku, která bude vaším výchozím místem pro spouštění aplikací všeho druho od modulů Palstat po libovolné další aplikace systému Windows. Můžete si vytvářet vlastní skupiny dlaždic, měnit jejich velikost i pořadí. Dlaždice mohou být interaktivní a zobrazovat aktivní obsah ze systému Palstat, můžete tak získat rychlý přehled o ukazatelích, které vás zajímají.

Pro zákazníky, kteří chtějí zůstat věrní starému spouštěči tuto možnost prozatím zachováváme. Je nutné si upravit ikonku zástupce na ploše a odkazovat se na program "Launcher-old.exe"

Podívejte se na video nového Launcheru.

 

MICROSOFT SQL SERVER 2005

K 12.4.2016 ukončila společnost Microsoft rozšířenou podporu SQL Serveru 2005. Pro tuto verzi serveru tak již nebudou k dispozici žádné opravy ani bezpečnostní aktualizace. Běh systému Palstat CAQ je na SQL Serveru 2005 nadále podporován, zákazníkům však z důvodu jak výkonu, tak zejména bezpečnosti doporučujeme aktualizaci na nejnovější verzi SQL Serveru.

CHARTA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY

Pro dosahování všeobecné angažovanosti, která je podmínkou dalšího pokroku a rozvoje konkurenceschopnosti České republiky, se rozhodly veřejné autority, podnikatelské a zaměstnavatelské svazy a profesní organizace spolupodepsat CHARTU KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY, čímž se zavazují jednat v souladu s jejím obsahem a smyslem.

ZÍSKEJTE DOTACE

Na odkaze Dotační noviny naleznete příspěvky o zajímavých dotačních příležitostech, archiv tištěných i elektronických dotačních novin, informace o monitoringu dotací a mnohem více Např. Dotace na pořízení nových technologických zařízení

nebo např. leasing IS

WINDOWS 8 COMPATIBLE

Náš software PALSTAT CAQ 3G, byl úspěšně certifikován společností Microsoft a získal logo Windows 8 Compatible.

SOFTWAROVÝ BALÍK PROMEG

Profesionální metrologický systém PROMEG spojuje výhody softwarů PALSTAT Evidence měřidel a Q-DAS Solara a umožňuje uživatelům zajistit veškeré potřeby metrologie z jednoho systému. Součástí systému je evidence a kalibrace měřidel s možností zajišťování schopnosti měřicích systémů dle metodik automobilového průmyslu.Program lze aplikovat v metrologických laboratořích, výdejnách měřidel a nářadí pro možnost vedení okamžitého stavu měřidel a v útvaru metrologie pro zápis kalibrací a hlídání kalibračních lhůt.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí