ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Nelze přetypovat objekt modelu COM

Message: Nelze přetypovat objekt modelu COM typu System.__ComObject na typ rozhraní Microsoft.Office.Interop.Word.Application.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Zkontrolujte si systémové požadavky před nasazením systému pro řízení kvality.

Poskytnutí dat na náš FTP server

V některých případech je třeba zaslat na náš FTP server vaše data pro přesnější analýzu nebo z důvodu úpravy či konverze.

CAQservice, instalace, aktualizace a migrace

CAQservice nebo také "služba" je programové rozšíření stávající instalace Palstat CAQ umožnující správu, provoz notifikací a dalších navázaných funkcí.

Propojení přes ActiveDirectory - SSO

Pokud chcete uživatlům usnadnit přístup do Palstat CAQ lze využít jednotné přihlašování SSO a nebude při spuštění vyžadováno heslo. Využije se přihlášení z windows.

Propojení na informační systém (ERP)

Databáze systému PalstatCAQ může být plněna z libovolného ERP systému a lze tak online synchronizovat databáze více systémů. Propojte si Kontakty, Díly, Pracovníky a další.

Pronájem licencí systému řízení kvality PALSTAT CAQ

LICenci můžete nově pronajmout včetně servisní podpory a aktualizací.

Aktualizace licence

Od verze 2022.02.000 je možné pro zákazníky s instalovanou CAQservice aktualizovat LICenční soubory online případně pomocí CAQadmin.

Správa místního nastavení

Při neočekávaném chování systému u některého uživatele lze promazat místní nastavení.

Aplikace přestala fungovat na jednom PC, místní nastavení

Aplikace začala hlásit chybu, nebo bez hlášky havaruje a děje se jen na jednom PC. Nebo na stanici zmizela určitá část programu. Místní nastavení.

CAQmobile, mobilní aplikace

Systém nabízí možnost komunikace s databází prostřednictvím API kdy přímo na mobilním zařízení, můžete skenovat QR kód a sledovat stav načteného stroje. Samozřejmostí je hledání v databázi a zobrazení veškerých údajů. Podpora pro Android a iOS

Aktivace systému Palstat CAQ

Všem zákazníkům doporučujeme provést aktivaci své licence a rozšířit si tak funkcionalitu o CAQserver.

Reporting - rozesílání emailu pomocí CAQservice

Nastavení zasílání emailů s LICenci modulu Reporting nebo CAQserver, konfigurace reportů pro email.

SQL Network Interfaces, error: 26

Chyba připojení k MSSQL serveru při aktivaci licence.

CAQservice - System Error 193 has occurred

Při instalaci CAQservice systém nahlásí chybu 193 s dodatekem *** is not a valid Win32 application.

CAQdesktop, instalace a správa systému

Pomoc se správou a instalací systému PALSTAT CAQ.

Nedostatek paměti

Program při startu nebo v průběhu práce hlásí nedostatěk paměti a není možné pokračovat v práci. Přesto, že paměť počítače je dostatečná.

Architecture mismatch between the Driver and Application

Chyba se týká fungování modulu CAQservice a navázaného driveru (ODBC), kdy služba běží jako 64bit proces a očekává použití i 64bit driverů.

Chyba konfigurace

Používáme CAQservice a při spuštění se zobrazí chyba "Nepodařilo se načíst konfiguraci Palstat"

Aplikace často hlásí chybu - časový limit provedení vypršel

V detailu chybového hlášení "Kopírovat údaje o chybě do schránky" naleznete hlášku. "Časový limit provedení vypršel. Časový limit uplynul před dokončením operace nebo server neodpovídá."

Migrace na nový MSSQL server

Jak jednoduše migrovat systém PALSTAT CAQ na nový MSSQL server

Ověření konfigurace systému a .NET Framework

V případě problémů s provozem systému můžete pomocí následujícího příkazu ověřit stav a konfiguraci systému. Výstup scriptu nám můžete zaslat.

Provoz CAQdesktop na VPN

V některých případech je nutné aby uživatelé používali Palstat přes VPN, ale program je při spuštění velice pomalý.

CAQservice - System.Net.HttpListener.Exception

Uživatel, pod kterým spouštíte službu CAQservice nemá dostatečná práva, otevřete manuál instalace CAQservice a vyhledeje sekci "Změna uživatele pro běh služby"

CAQdesktop, instalace aktualizace

Pokud potřebujete provést aktualizaci systému pro řízení jakosti PALSTAT CAQ.

Ukončení podpory Windows Vista, Server2008

Ukončujeme podporu pro zastaralý systém Windows Vista a Windows Server2008

Parametry spouštění aplikací

Aplikace může být spouštěna s několika parametry, pomocí kterých lze ovlivnit následné chování aplikace a usnadnit si používání.

Automatizace načítání dat, dávkou

Většina driverů, které používáte pro načítání dat do palstat může být automatizována a importována do Palstat v nastavaném intervalu.

CAQserver, nasazení

Co je CAQserver, co musím zajistit před nasazením.

DBBM, import/export dat přes mobilní SQLite

Pokud potřebujete vytěžit nebo naplnit data z databází Palstat

Pripojení na DEMO server

V případě zájmu o testování našeho systému je možné požádat a založení účtu na našem Demo serveru. Zde můžete vzdáleně pomocí RDP po omezenou dobu aplikaci testovat. Bez nutnosti instalovat do svého PC jakékoliv speciální aplikace.

Zasílání emailu z modulu Řízení dokumentů při změně dokumentu

Jak nastavit rozesílání emailů z modulu Řízení dokumentů při změně dokumentů osobám z rozdělovníku. Email bude odeslán při několika různých stavech upraveného dokumentu.

Otevřít soubor - upozornění zabezpečení

Zkontrolujte nastavení souborů a zabezpečení, při spouštění aplikace ze sítě.

Licenční dialog při znovuspuštění aplikace

Aplikace po spuštění hlásí, že je využita LICence ačkoliv jsem si jist/a, že není.

Chyba: Došlo k chybě za běhu programu

Program zahlásí při běhu chybu s možností pokračovat. Budeme potřebovat podrobná diagnostická data.

Ukončení podpory Internet Explorer

Ukončujeme podporu Internet Explorer ve všech verzích pro moduly CAQweb a CAQapi. Zákazníkům se doporučuje přejít na Microsoft Edge, který podporuje starší i moderní webové stránky a aplikace.

Jak se připojit na ONLINE školení

Informace k způsobu připojení na ONLINE školení systému PalstatCAQ

Globální nastavení pomocí config.xml

Specielní konfigurační soubor CONFIG/config.xml dovoluje nastavovat chování programu pro specielní případy nebo jako optimalizaci pro prostředí každého zákazníka/uživatele.

Při exportu do EXCEL obsahují sloupce znaky

Pokud exportujete data do EXCEL jsou v některých sloupcích klíče např. (QXpZdh+AEVoBABkA,R3NKYdFgEVoBABQA, atd.)

PALSTAT začal být pomalý, jak zrychlit

Palstat CAQ začal po nějaké době používání být pomalý a brzdí nás v práci. Nebo chcete optimalizovat rychlost aplikace. Diagnostika systému.

Založení cvičné MSSQL databáze a úprava konfiguračního souboru

Tento script Vám pomůže založit cvičnou MSSQL databázi k vašim stávajícím ostrým produkčním datům.

Ukázka a šifrování databázového souboru

Ukázka výchozího konfiguračního souboru jak je dodáván ve výchozí instalaci. Návod jak zašifrovat soubor a skrýt jméno a heslo do databáze.

Podpůrné MSSQL příkazy

Drobné příkazy pro správu systému

Diagnostika vytížení SQL serveru

Pokud dochází k zpomalení programů je možné diagnostikovat zda MSSQL server není přetížen a dle toho zvolit vhodné řešení.

Zjištění velikosti MSSQL tabulek

Pokud potřebuje zjistit jaké tabulky jsou v databázi největší. Vhodné při řešení některých situací na MSSQL Express.

CAQapi, Application Programming Interface - API

Zpřístupnění dat systému Palstat přes rozhraní CAQapi, pomocí kterého můžete snadno vyčítat data ze systému a zpět zapisovat vstupní hodnoty.

Instalace driveru INTERFACE pro Windows

Nové verze Windows vyžadují k instalaci driveru jejich digitální podpis.

Export do EXCEL

Doporučení k exportům dat ze systému Palstat do Excel.

SQL Reindexace

Jeden ze způsobů jak zrychlit chod systému.

Založení MSSQL databází pro systém Palstat

Tento script Vám pomůže založit MSSQL databáze a uživatele systému Palstat CAQ

Šifrovaná komunikace SSL pro MSSQL

PALSTAT CAQ od verze 2017.01.000 podporuje možnost šifrovaného spojení mezi klientem a SQL serverem. Přikládáme krátký obecný návod na jeho nastavení na SQL serveru.

Některé databáze nejsou podporovány

Systém Palstat nepodporuje MSSQL 2005. Instalujte alespoň MSSQL 2008 a novější.

Licenční podmínky

Pokud nevíte jak správně používat vámi zakoupenou LICenci nebo se jen chcete ujistit o správnosti nasazení zakoupené licence.

Jednorázové plnění PALSTAT CAQ z Excel

Potřebujete jednorázové naplnění databáze PALSTAT, např. při přechodu z jiného programu nebo z EXCEL.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí