ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Pripojení na DEMO server

V případě zájmu o testování našeho systému je možné požádat a založení účtu na našem Demo serveru. Zde můžete vzdáleně pomocí RDP po omezenou dobu aplikaci testovat. Bez nutnosti instalovat do svého PC jakékoliv speciální aplikace.

Založení cvičné MSSQL databáze a úprava konfiguračního souboru

Tento script Vám pomůže založit cvičnou MSSQL databázi k vašim stávajícím ostrým produkčním datům.

Jak se připojit na ONLINE školení

Informace k způsobu připojení na ONLINE školení systému PalstatCAQ

Čtečka čárového kódu pro aurotizaci, RFID

Provádějte přihlašování do systému Palstat pomocí RFID tokenů a usnadněte uživatelům využívání systému.

Správa místního nastavení

Při neočekávaném chování systému u některého uživatele lze promazat místní nastavení.

Instalace a aktualizace CAQservice

CAQservice nebo také "služba" je programové rozšíření stávající instalace Palstat CAQ umožnující správu, provoz notifikací a dalších navázaných funkcí.

Licenční podmínky

Pokud nevíte jak správně používat vámi zakoupenou LICenci nebo se jen chcete ujistit o správnosti nasazení zakoupené licence.

Aktivace systému Palstat CAQ

Všem zákazníkům doporučujeme provést aktivaci své licence a rozšířit si tak funkcionalitu o CAQserver.

Automatizace načítání dat

Většina driverů, které používáte pro načítání dat do palstat může být automatizována a importována do Palstat v nastavaném intervalu.

Export do EXCEL

Doporučení k exportům dat ze systému Palstat do Excel.

Šifrovaná komunikace SSL pro MSSQL

PALSTAT CAQ od verze 2017.01.000 podporuje možnost šifrovaného spojení mezi klientem a SQL serverem. Přikládáme krátký obecný návod na jeho nastavení na SQL serveru.

Application Programming Interface - API

Od verzí 2019 nabízíme možnost zpřístupnění dat systému Palstat přes rozhraní WebAPI, pomocí kterého můžete snadno vyčítat data ze systému a zpět zapisovat vstupní hodnoty.

Jak instalovat aktualizace

Pokud potřebujete provést aktualizaci systému pro řízení jakosti PALSTAT CAQ.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Zkontrolujte si systémové požadavky před nasazením systému pro řízení kvality.

Aplikace přestala fungovat na jednom PC, místní nastavení

Aplikace začala hlásit chybu, nebo bez hlášky havaruje a děje se jen na jednom PC. Nebo na stanici zmizela určitá část programu. Místní nastavení.

Reporting - rozesílání emailu

Pokud máte LICenci modulu Reporting or CAQserver je možné nastavit rozesílání některých reportů na email.

Diagnostika vytížení SQL serveru

Pokud dochází k zpomalení programů je možné diagnostikovat zda MSSQL server není přetížen a dle toho zvolit vhodné řešení.

Zjištění velikosti MSSQL tabulek

Pokud potřebuje zjistit jaké tabulky jsou v databázi největší. Vhodné při řešení některých situací na MSSQL Express.

Ukázka a šifrování databázového souboru

Ukázka výchozího konfiguračního souboru bez šifrování / před šifrováním.

Migrace na nový server

Jak jednoduše migrovat systém PALSTAT CAQ

SQL Reindexace

Jeden ze způsobů jak zrychlit chod systému.

Podpůrné MSSQL příkazy

Drobné příkazy pro správu systému

Založení MSSQL databází pro systém Palstat

Tento script Vám pomůže založit MSSQL databáze a uživatele systému Palstat CAQ

Některé databáze nejsou podporovány

Systém Palstat nepodporuje MSSQL 2005. Instalujte alespoň MSSQL 2008 a novější.

Instalace a správa systému

Pomoc se správou a instalací systému PALSTAT CAQ.

Aplikace často hlásí chybu - časový limit provedení vypršel

V detailu chybového hlášení "Kopírovat údaje o chybě do schránky" naleznete hlášku. "Časový limit provedení vypršel. Časový limit uplynul před dokončením operace nebo server neodpovídá."

Licenční dialog při znovuspuštění aplikace

Aplikace po spuštění hlásí, že je využita LICence ačkoliv jsem si jist/a, že není.

Zasílání emailu z modulu QSD při změně dokumentu

Jak nastavit rozesílání emailů v modulu QSD při změně dokumentů osobám z rozdělovníku. Email bude odeslán při několika různých stavech upraveného dokumentu.

Jak nahrát data na náš FTP server

V některých případech je třeba zaslat na náš FTP server vaše data pro přesnější analýzu nebo z důvodu úpravy či konverze.

Při exportu do EXCEL obsahují sloupce znaky

Když exportujete data do EXCEL jsou v některých sloupcích klíče např. (QXpZdh+AEVoBABkA,R3NKYdFgEVoBABQA, atd.)

PALSTAT začal být pomalý

Palstat CAQ začal po nějaké době používání být pomalý a brzdí nás v práci. Nebo chcete optimalizovat rychlost aplikace.

Instalace driveru INTERFACE pro Windows

Nové verze Windows vyžadují k instalaci driveru jejich digitální podpis.

Jednorázové plnění PALSTAT CAQ z Excel

Potřebujete jednorázové naplnění databáze PALSTAT, např. při přechodu z jiného programu nebo z EXCEL.

Otevřít soubor - upozornění zabezpečení

Zkontrolujte nastavení souborů a zabezpečení, při spouštění aplikace ze sítě.

Využitelnost tabletu a telefonu při práci s PALSTAT CAQ

Palstat CAQ pracuje jako desktopová aplikace na systému Windows. For full operation it is necessary to:

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí