ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Aktivace systému Palstat CAQ

Všem zákazníkům doporučujeme provést aktivaci své licence a rozšířit si tak funkcionalitu o CAQserver.

Programování v tiskové sestavě

Jedná se o pokročilou techniku kdy je možné v jakékoliv sestavě systému Palstat přidávat scripty v jazyku C#, které mohou přizpůsobit výstup speciálním požadavkům.

Automatizace načítání dat

Většina driverů, které používáte pro načítání dat do palstat může být automatizována a importována do Palstat v nastavaném intervalu.

Export do EXCEL

Doporučení k exportům dat ze systému Palstat do Excel.

Šifrovaná komunikace SSL pro MSSQL

PALSTAT CAQ od verze 2017.01.000 podporuje možnost šifrovaného spojení mezi klientem a SQL serverem. Přikládáme krátký obecný návod na jeho nastavení na SQL serveru.

Propojení přes ActiveDirectory - SSO

Pokud chcete uživatlům usnadnit přístup do Palstat CAQ lze využít jednotné přihlašování SSO a nebude při spuštění vyžadováno heslo. Využije se přihlášení z windows.

Application Programming Interface - API

Od verzí 2019 nabízíme možnost zpřístupnění dat systému Palstat přes rozhraní WebAPI, pomocí kterého můžete snadno vyčítat data ze systému a zpět zapisovat vstupní hodnoty.

Jak instalovat aktualizace

Pokud potřebujete provést aktualizaci systému pro řízení jakosti PALSTAT CAQ.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Zkontrolujte si systémové požadavky před nasazením systému pro řízení kvality.

Aplikace přestala fungovat na jednom PC

Aplikace začala hlásit chybu, nebo bez hlášky havaruje a děje se jen na jednom PC. Nebo na stanici zmizela určitá část programu.

Editor tiskových sestav

Editor tiskových sestav, pomocí kterého můžete upravit výstupy z programu dle vlastních potřeb.

Reporting - rozesílání emailu

Pokud máte LICenci modulu Reporting je možné nastavit rozesílání některých reportů na email.

Diagnostika vytížení SQL serveru

Pokud dochází k zpomalení programů je možné diagnostikovat zda MSSQL server není přetížen a dle toho zvolit vhodné řešení.

Zjištění velikosti MSSQL tabulek

Pokud potřebuje zjistit jaké tabulky jsou v databázi největší. Vhodné při řešení některých situací na MSSQL Express.

Ukázka a šifrování databázového souboru

Ukázka výchozího konfiguračního souboru bez šifrování / před šifrováním.

Migrace na nový server

Jak jednoduše migrovat systém PALSTAT CAQ

SQL Reindexace

Jeden ze způsobů jak zrychlit chod systému.

Podpůrné MSSQL příkazy

Drobné příkazy pro správu systému

Některé databáze nejsou podporovány

Systém Palstat nepodporuje MSSQL 2005. Instalujte alespoň MSSQL 2008 a novější.

Instalace a správa systému

Pomoc se správou a instalací systému PALSTAT CAQ.

Aplikace často hlásí chybu - časový limit provedení vypršel

V detailu chybového hlášení "Kopírovat údaje o chybě do schránky" naleznete hlášku. "Časový limit provedení vypršel. Časový limit uplynul před dokončením operace nebo server neodpovídá."

Licenční dialog při znovuspuštění aplikace

Aplikace po spuštění hlásí, že je využita LICence ačkoliv jsem si jist/a, že není.

Zasílání emailu z modulu QSD při změně dokumentu

Jak nastavit rozesílání emailů v modulu QSD při změně dokumentů osobám z rozdělovníku. Email bude odeslán při několika různých stavech upraveného dokumentu.

Jak nahrát data na náš FTP server

V některých případech je třeba zaslat na náš FTP server vaše data pro přesnější analýzu nebo z důvodu úpravy či konverze.

Při exportu do EXCEL obsahují sloupce znaky

Když exportujete data do EXCEL jsou v některých sloupcích klíče např. (QXpZdh+AEVoBABkA,R3NKYdFgEVoBABQA, atd.)

PALSTAT začal být pomalý

Palstat CAQ začal po nějaké době používání být pomalý a brzdí nás v práci. Nebo chcete optimalizovat rychlost aplikace.

Instalace driveru INTERFACE pro Windows

Nové verze Windows vyžadují k instalaci driveru jejich digitální podpis.

Logo pro tiskové sestavy

Potřebujete hromadně ve všech sestavách vyměnit logo.

Jednorázové plnění PALSTAT CAQ z Excel

Potřebujete jednorázové naplnění databáze PALSTAT, např. při přechodu z jiného programu nebo z EXCEL.

Otevřít soubor - upozornění zabezpečení

Při spouštění aplikací PALSTAT musíte odkliknout hlášku zabezpečení systému WINDOWS

Využitelnost tabletu a telefonu při práci s PALSTAT CAQ

Palstat CAQ pracuje jako desktopová aplikace na systému Windows. Telefon a tablet přes RDP

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí