ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Globální nastavení pomocí config.xml


Upravením konfiguračního souboru lze dosáhnout upraveného fungovaní celého systému nebo jeho částí. Ukázka níže s popisem parametrů.

<palstat>
	<globalconfig>
		<Mail>
			<email host="xxx.xxx.xxx.xxx" port="587" enablessl="true" user="uzivatel" password="heslo" defaultmailaddress="palstat@jakost.cz" encoding="utf-8"/>
		</Mail>

		<ADAuthMode></ADAuthMode>
		<ADUserNameFormat></ADUserNameFormat>
		<ADDomainNameRequired></ADDomainNameRequired>
		<ADAnonymousAutomated></ADAnonymousAutomated>
		<ADUpdatePersons></ADUpdatePersons>
		<AvailableLanguages></AvailableLanguages>
		<BlobCommandTimeout></BlobCommandTimeout>
		<CurrencyList></CurrencyList>
		<CustomPalApps></CustomPalApps>
		<DebugLevel></DebugLevel>
		<DefaultCommandTimeout></DefaultCommandTimeout>
		<DefaultLanguage></DefaultLanguage>
		<DefaultXlsExportType></DefaultXlsExportType>
		<EventLog></EventLog>
		<Fix64bit></Fix64bit>
		<FormulaProviders></FormulaProviders>
		<HistoryNote></HistoryNote>
		<ImageEditor></ImageEditor>
		<NonPalApps></NonPalApps>
		<Remoting></Remoting>
		<ServiceActive></ServiceActive>
		<ServiceIPAdress></ServiceIPAdress>
		<ServicePort></ServicePort>
		<ServiceFallback></ServiceFallback>
		<UpgradeInDomain></UpgradeInDomain>
		<UpgradeMode></UpgradeMode>
		<UserSafeMode></UserSafeMode>
		<WindowStyle></WindowStyle>
		<WebServer></WebServer>

	</globalconfig>
	<appconfig>
		<qsd> 
			<allowmail>true</allowmail>
		</qsd>
	</appconfig>
</palstat>
Parametr Popis Hodnoty Výchozí hodnota
Remoting Povolení komunikace modulů mezi sebou True, False True
WindowStyle Grafický styl oken. Jeho změnou např. na FLAT (viz sekce "Nastavení vzhledu PALSTAT" v "Instalačním manuálu 3Gčka") se řeší problém s nezobrazováním šipek u roletek na Windows XP SP3. Lze použít styl "terminal" pro provoz Palstat na RDP Jméno stylu 2003 (Office 2003)
DebugLevel Úroveň logování 0, 1, 2 0
EventLog Povolení zápisu kritických chyb do Event logu True, False False
UpgradeInDomain Upgrade mudulů CAQ v jedné aplikační doméně
(pro odverzování pod Expert loginem je potřeba nastavit na False)
True, False True
UpgradeMode Režim upgrade CAQ -1: zákaz upgrade
0: standardní upgrade
1: vytvoření DDL SQL skriptu pro upgrade
2: přeskočení DDL SQL příkazů
0
AvailableLanguages Seznam dostupných jazyků    
DefaultLanguage Výchozí jazyk    
DefaultXlsExportType Nastavuje způsob exportu do EXCELu (datově nebo textově).
Řeší, když jsou v EXCELu vidět klíče, nebo čísla stavů místo textů.
WYSIWYG - starý způsob DATAAWARE
NonPalApps Externí aplikace zobrazitelné v Launcheru True, False False
UserSafeMode   True, False False
FormulaProviders Možnosti generování rovnic, vzorců, odmocnin v sestavách (hlavně v MSA). tex,omath tex
ImageEditor Povolení komponenty Grafický editor True, False True
BlobCommandTimeout Timeout pro provádění datově náročných SQL příkazů (např. uložení souboru do databáze) čas v sekundách 60
DefaultCommandTimeout Timeout pro provádění SQL příkazů (kromě "Blob" - viz. předchozí) čas v sekundách 30
CurrencyList Seznam měn pro zápis nákladů Seznam měn oddělený čárkou CZK,EUR,USD
Mail
  • host - IP adresa Vašeho SMTP serveru, je to jediný POVINNÝ parametr
  • port - je nutné nastavit pokud je jiný než výchozí 25 (typicky např. při zapnutém SSL)
  • user a password - pokud nejsou vyplněny, použije se k ověření vůči SMTP serveru účet uživatele Windows, pod kterým je program spouštěn, toto je doporučený postup, heslo tak není viditelné pro běžné uživatele, pokud jsou parametry vyplněny, mají přednost ty
  • defaultmailadress - je vhodné nastavit, je použita v případě, že uživatel, který zprávu odesílá, nemá uvedený email v modulu Databáze uživatelů Palstatu
  • encoding - výchozí je Unicode, další často používaná jsou Ascii a Utf-8, případně jakákoliv další z Encoding Class jazyka C# (pozor všechno psát s prvním velkým písmenem)
  • enablessl - výchozí je false, zapíná / vypíná šifrovanou komunikaci se SMTP serverem
  • allowmail - aktivuje rozesílání emailů modulem QSD
   
CustomPalApps      
HistoryNote Možnost doplňovat komentáře k historii True, False False
Fix64bit Ošetření chyby při vykreslování oken na platformách x64 (parametr použitelný i pro jednotlivé aplikace).
Pokud to není nezbytně nutné nenastavovat Fix64bit v global větvi, zpomaluje to chod aplikací!
True, False False
WebServer Adresa webové aplikace Palstat http://...  
ServiceActive Určuje použivání služby pro získání některých informací True,False False
ServiceIPAdress Adresa služby    
ServicePort Port služby    
ADAuthMode Určuje způsob ověřování vůči AD:
PrincipalContext - bere si nastavení přímo z Windows
DirectoryEntry - prohledává strom AD, starý způsob, zdá se, že lepší, když mají složitou strukturu AD
PrincipalContext, DirectoryEntry PrincipalContext
ADUserNameFormat Formát importovaného jména AD uživatele firstname
lastname
displayname
 
ADDomainNameRequired Pro přihlášení je vyžadován login ve formátu doménauživatel   False
ADAnonymousAutomated Neautorizovaný uživatel je autorizován jako anonymní uživatel   False
ADUpdatePersons Při importu z AD jsou aktualizovány informace u příslušného pracovníka   False
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí