ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Ověření konfigurace systému a .NET Framework


 V případě nutnosti ladění a zjištování důvodů nefunkčnosti aplikace je někdy nutné zobrazit podrobnější data nastavení systému. Nejběžnější problém je způsoben zastaralou verzí .NET nebo provozem na nekompatibilním operačním systému. Proveďte proto spuštení následujícího příkazu a jeho výstup nám zašlete jako TXT soubor s popisem chování aplikace.

 

Script na zjištění verzí .NET

Spuštení proveďte v aplikaci "Windows PowerShell" s právy správce.

cls

'
---- .NET 4.7.2 -------' 
(Get-ItemProperty "HKLM:/SOFTWARE/Microsoft/NET Framework Setup/NDP/v4/Full").Release -ge 	461808

'
---- .NET MAIN VERSIONS -------'
Get-ChildItem "$($Env:WinDir)/Microsoft.Net/Framework" -i mscorlib.dll -r |
  ForEach-Object { $_.VersionInfo.ProductVersion }

'
---- .NET UPDATES -------'
$DotNetVersions = Get-ChildItem HKLM:/SOFTWARE/WOW6432Node/Microsoft/Updates | Where-Object {$_.name -like
 "*.NET Framework*"}

ForEach($Version in $DotNetVersions){

  $Updates = Get-ChildItem $Version.PSPath
  $Version.PSChildName
  ForEach ($Update in $Updates){
    $Update.PSChildName
    }
}


'
---- WINDOWS DETAIL -------'
Get-WmiObject Win32_OperatingSystem | fl *memory*
Get-ComputerInfo | select WindowsProductName, WindowsVersion, OsHardwareAbstractionLayer
systeminfo /fo csv | ConvertFrom-Csv | select Windows*, OS*, System*, Hotfix* | Format-ListVýstup uvedeného scriptu k 09/2020
  

---- WINDOWS DETAIL -------
WindowsProductName  WindowsVersion OsHardwareAbstractionLayer
------------------  -------------- --------------------------
Windows 10 Enterprise 2004      10.0.19041.488      

Windows Directory  : C:WINDOWS
OS Name       : Microsoft Windows 10 Enterprise
OS Version     : 10.0.19041 N/A Build 19041
OS Manufacturer   : Microsoft Corporation
OS Configuration  : Member Workstation
OS Build Type    : Multiprocessor Free
System Boot Time  : 14.09.2020, 15:09:53
System Manufacturer : GIGABYTE
System Model    : GB-BSi3-6100
System Type     : x64-based PC
System Directory  : C:WINDOWSsystem32

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí