ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Změna barev regulačního diagramu


2017.02.000

Regulační diagram měl až do předchozí verze dva režimy zobrazení. Při zobrazení jediné karty byly regulační meze a toleranční pole znázorněny barvou pozadí. Při zobrazení více karet byla barva pozadí jednotná a meze byly znázorněny čárami příslušné barvy. Od tohoto release je vzhled sjednocen a meze jsou znázorněny vždy čarami příslušné barvy (znázornění barvou pozadí neumožňuje dostatečně dobře zobrazit změnu regulačních mezí mezi kartami, zejména pokud kříží toleranční meze)

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí