Metrologie
Online kalibrace, CAQportal
Systém Palstat CAQ umožňuje velkou část činností, které souvisí s externími kalibracemi, automatizovat a tím nejen ušetřit náklady na neefektivní činnosti, ale také snížit množství chyb.
MSA, vzorce pro tiskovou sestavu
Vzorce v tiskové sestavě pro modul MSA jsou nečitelné nebo špatně vykreslené.
Evidence měřidel, stav měřidla je Anglicky
Po provedení UPGRADE se změnil stav měřidla na anglický.

Řízení měřících prostředků dle zákona 505/90 Sb., ISO/IEC 17025, EA 04/02, MSA, VDA 5


Řízení monitorovacích a měřících zařízení dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a navazujících norem a požadavků

- ISO EN 9001, IATF 16949 kap. 7.1 a 9.1
- ČSN EN ISO 10012
- EN ISO/IEC 17025
- ČSN EN ISO 9001

Oblast metrologie zajišťuje evidenci měřidel a jejich kalibrací a provádění záznamů o provedených kalibracích včetně automatických výpočtů nejistot při kalibraci. U měřidel jsou zaznamenány i jejich výpůjčky z výdejny a návaznosti na výrobky a výrobní operace pro zajištění sledovatelnosti.

Analýza měřicího systému umožňuje provést a vyhodnotit analýzy dle metod

- AIAG MSA 4. vydání
- VDA 5 2. vydání

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí