Metrologie » MSA

Print

MSA, vzorce pro tiskovou sestavu
Vzorce v tiskové sestavě pro modul MSA jsou nečitelné nebo špatně vykreslené.

Analýza systému měření MSA metodik GRR, Cg / Cgk, VDA 5

Modul MSA je určen pro zpracování analýz procesu měření dle různých metod automobilového průmyslu a jejich dlouhodobou archivaci.
Metody MSA
Software umožňuje zpracování analýz dle metod vycházejících z AIAG, VDA a dalších:
- RM/ARM - metody založené na průměru a rozpětí
- ANOVA - analýza rozptylu
- Linearita měřicího zařízení
- Atributivní studie
- metoda Cg/Cgk dle Ford, Bosch a dalších
- nejistoty měření dle EA-4/02
- vhodnost kontrolních procesů VDA 5 2. vydání
Metody MSA

Propojení na další moduly Palstat CAQ
Modul MSA může využít propojení na další moduly systému Palstat CAQ, zejména:

Informace o rozměrech výrobku a tolerancích lze načíst z modulů Díly a Kontrolní a technické postupy.

Údaje o použitém měřidle je možné připojit z modulu Měřidla
Propojení na další moduly Palstat CAQ

Výběr metody
Při založení nové analýzy lze vybrat jakoukoliv z metod dostupných v modulu MSA. Ke každé metodě je třeba zadat parametry, které se liší dle zvolené metody - například počet kontrolorů, počet vzorků apod.
Výběr metody

Zadávání naměřených hodnot
Na základě zvolené metody je připravena tabulka pro zadávání naměřených hodnot. Hodnoty může zadávat buď uživatel provádějící analýzu nebo jednotliví kontroloři, kteří se analýzy účastní. Některé metody umožňují zadat referenční hodnoty jednotlivých vzorků.
Naměřená data mohou být také pomocí driverů Palstat CAQ načítána z digitálních měřidel či strojů.
Zadávání naměřených hodnot

Výsledky analýzy
Po zadání dat lze zobrazit výsledky analýzy procesu měření. Kromě samotných vypočítaných ukazatelů v závislosti na metodě (Cg, Cgk, GRR, ndc, Qmp a další) jsou přístupné i statistické ukazatele (R, X, LCL, UCL, ...).

Zadaná data lze vizualizovat pomocí řady grafů a analytických nástrojů.
Výsledky analýzy

Protokoly
Součástí modulu MSA je řada připravených tiskových protokolů pro různé metody. Obsaženy jsou i protokoly bez vyplněných hodnot, určené pro sběr a pozdější ruční zápis dat. Protokoly jsou k dispozici ve více jazycích.

V případě potřeby je možné protokoly upravit nebo vytvořit libovolné vlastní pomocí vestavěného editoru tiskových sestav.
Protokoly

VDA 5: Vhodnost kontrolních procesů
Jednou z metod obsažených v modulu MSA je i VDA 5 2. vydání - vhodnost kontrolních procesů.

Při zadání analýzy dle VDA 5 je možné vybrat jeden z připravených typů měřicího procesu a s ním spojený model, který definuje vlivy nejistot na měřicí proces. Výsledkem analýzy dle VDA 5 jsou
- nejistota měřicího zařízení Ums a koeficient Qms
- nejistota měřicího procesu Ump a koeficient Qmp
- nejmenší měřitelná tolerance Tmin-Ums / Ump
VDA 5: Vhodnost kontrolních procesů

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí