Online kalibrace, CAQportal


Zjednodušte si externí kalibrace
 

Systém PalstatCAQ umožňuje efektivní propojení Vaší evidence měřidel s externí kalibrační laboratoří. Díky tomu lze celý proces externí kalibrace od přípravy k odeslání až po zanesení informací o kalibraci maximálně zjednodušit.

Jak to funguje:

 

V modulu Měřidla připravíte seznam měřidel ke kalibraci. Ten je automaticky přenesen na portál, kde k němu má přístup kalibrační laboratoř. Navíc ho lze využít například pro přímý tisk odesílacího listu.

 

Zašlete měřidla do kalibrační laboratoře (nebo si pro ně kalibrační laboratoř přijede). Díky přenosu dat má již laboratoř informace o tom, jaká měřidla bude kalibrovat.

Laboratoř po kalibraci měřidel zadá, jednotlivě či hromadně, kalibrační protokoly k měřidlům na portále. Ty jsou podepsány kvalifikovaným digitálním podpisem.

Protokoly i výsledky kalibrace jsou přeneseny do Vašeho modulu Měřidla, kde k nim máte okamžitě přístup. Vyhovující kalibrace jsou automaticky schváleny, ty nevyhovující můžete v případě potřeby začít řešit okamžitě.

Po návratu měřidel z laboratoře je možné je hromadně či jednotlivě uvolnit pro použití ve výdejnách a na pracovištích.
 

 

Jaké jsou hlavní přínosy?

  • Snížení nákladů externích kalibrací
  • Zamezení chybovosti při ručním zápisu kalibrací
  • Rychlejší uvedení zkalibrovaných měřidel do provozu
  • Zrušení papírového archivu originálních protokolů

Co je k tomuto propojení potřeba?

Kalibrační laboratoře

Tyto laboratoře již mají přístup na portál zajištěn.


Pokud máte zájem o propojení s laboratoří, která zde není uvedena, stačí, když nás bude kontaktovat s žádostí o zřízení přístupu.
 

 

Systémové schéma systému

 

 

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí