Monitorování

Vstupní a výstupní kontrola, Mezioperační kontrola, Statistické přejímky, SPC - ISO 22514, VDA 4


Aplikace metod pro monitorování a měření procesů systému managementu kvality. Tyto monitorovací metody prokazují schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky a dále umožňují monitorovat a měřit charakteristiky výrobku a procesu k ověření, zda jsou splněny požadavky kladené na výrobek či proces.

Tyto požadované kontroly a zkoušení se provádí v přiměřených etapách procesu realizace výrobku v souladu Kontrolním plánem dle kontrolních operací vytvořených v modulu KTP Kontrolní a technické postupy.

Důkazy o shodě se stanovenými kritérii jsou elektronicky zaznamenány. Záznamy také uvádí osoby autorizující uvolnění výrobku.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí