Neshody » Analýza příčin

Print

Analýza neshod s využitím metod Ishikawa a 5 Why

Modul je určen pro dokumentování a přehledné grafické znázornění analýzy příčin, jako součásti metod zabývajících se stanovením opatření.
Předpisy, pro jejichž uplatnění je modul využitelný
Naplňuje požadavky na metodiku nazývanou Diagram rybí kost nebo také známý jako Diagram příčin a následků. Tato metodika je například popsána v předpisu VDA 4 nebo v knize Analýza kořenových příčin od Björna Andersena a Toma Fagerhauga

Hlavní funkce
- Provádění a dokumentování analýzy příčin a
- přehledné uložení všech dokumentů a informací souvisejících s analýzou,
Hlavní funkce

Příprava k využívání modulu
Stanovení pracovníků podílejících se na analýze
Pracovníci pro analýzu jsou vybíráni z centrální Databáze uživatelů samostatného modulu SW Palstat CAQ

Stanovení databáze příčin
Příčiny jsou definovány v centrální databázi příčin a je možno využít stávající uložené příčiny v Launcheru Palstat nebo je nově definovat ve funkci Nástroje - pomocné databáze modulu.

Průběh provádění
1. Založení záznamu o analýze, definování následku a případných dalších identifikačních znaků řešené problematiky. 2. Stanovení hlavních kategorií příčin daného problému (hlavních větví stromového diagramu například v souladu s Shewhartovým pojetím procesu - 6M). 3. Brainstorming všech možných dílčích příčin a jejich zapsání do diagramu.4. Ohodnocení závažnosti jednotlivých příčin formou obodování. 5. Analýza identifikovaných příčin a stanovení nejpravděpodobnější kořenové příčiny.
Průběh provádění

Ishikawův diagram
Analýzy příčin je možno zobrazit ve formě Ishikawova diagramu.
Ishikawův diagram

Určení kořenových příčin
Pro určení kořenových příčin program zobrazuje příčiny ve formě Paretova diagramu
Určení kořenových příčin

Propojení na jiné moduly Palstat CAQ
Pomocí funkce Přílohy, kde je možno vybrat:
- Související moduly SW Palstat CAQ (například Reklamace, G8D Stopkarty, Audit systému a procesu, FMEA).
- Přiložení souvisejících dokumentů s analýzou (důvody analýzy, zápisy z jednání, podkladové materiály pro analýzu).
Propojení na jiné moduly Palstat CAQ

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí