Plánování » FMEA

Print

Analýza možných vad a jejich příčin dle AIAG a VDA

FMEA je strukturovaný přístup k odhalování potenciálních poruch, které mohou existovat v rámci návrhu produktu nebo procesu. Analýza selhání je navržena tak, aby identifikovala a upřednostňovala tyto režimy selhání za pomocí SW modulu, který plně odpovídá aktuálním požadavkům norem ČSN ISO 9001, IATF16949 s metodikou AIAG/VDA 2019.
FMEA v souladu s příručkou AIAG/VDA 2019
Krok 1: Plánování a příprava
Krok 2: Analýza struktury
Krok 3: Analýza funkcí
Krok 4: Analýza selhání
Krok 5: Analýza rizik
Krok 6: Optimalizace
Krok 7: Dokumentování výsledků
FMEA v souladu s příručkou AIAG/VDA 2019

SCR - plnění zákaznických požadavků nad rámec příručky 2019
Stanovení priorit dle zákaznických požadavků
Hodnocení potencionálních vad dle kritérií pro Design / Proces 2019
Sledování priorit v kombinaci s výslednou úrovní hodnocení
Nastavení vlastních kritérií
Řízení revizí a reverzní FMEA
SCR - plnění zákaznických požadavků nad rámec příručky 2019

Generická a typová FMEA
Generická funkce (základní) pro různé kroky procesů, různé produkty
Využití odkazu z jedinečné FMEA na generickou
Zjednodušené řízení změn skupiny produktů s generickou funkcí

Typová funkce pro stejné kroky procesů a produkty s velkou shodou
Využití jedné FMEA pro skupinu shodných výrobků
Generická a typová FMEA

Formuláře FMEA Design / Process
Tiskové výstupy dle požadavků automobilového průmyslu AIAG / VDA 2019
Možnost úprav tiskových sestav dle SCR nebo individuálních požadavků uživatele
Vícejazyčné tiskové výstupy
Formuláře FMEA Design / Process

Propojení procesů FMEA - Kontrolní plány
Použití již definovaných procesů z modulu Kontrolní plány ve stromu FMEA
Usnadnění definování procesů z kontrolních plánů a jejich následná vizualizace v FMEA
Základ datových souborů pro tvorbu Flow chart
Propojení procesů FMEA - Kontrolní plány

Řízení rizik - Matice
Výsledkem analýzy rizik je stanovení významnosti definovaných rizik. Každé riziko s ohledem na zadání má různé dopady, které může způsobit. Dopady rizika neboli následky hodnotíme v pětibodové stupnici Pravděpodobnost x Dopad
Sledování rizik u jednotlivých procesů nebo celá FMEA
Individuální nastavení úrovní významu rizik
Řízení rizik - Matice

Flow chart
Tvorba Flow chart z již existujících dat FMEA nebo Kontrolního plánu
Tvorba Flow chart pro proces nebo celou FMEA a Kontrolní plán
Možnost exportu JPG, BMP, GIF, PNG
Flow chart

Generická a typová FMEA
Generická funkce (základní) pro různé kroky procesů, různé produkty
Využití odkazu z jedinečné FMEA na generickou
Zjednodušené řízení změn skupiny produktů s generickou funkcí

Typová funkce pro stejné kroky procesů a produkty s velkou shodou
Využití jedné FMEA pro skupinu shodných výrobků
Generická a typová FMEA

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí