Plánování » Kontrolní a technické postupy

Print

Tvorba a řízení kontrolních plánů dle metodiky AIAG / APQP, VDA 3 a technických postupů dle požadavků IATF 16949

Modul Kontrolní a technické postupy je určen k tvorbě a udržování Workflow Kontrolně - technického procesu dle požadavků IATF 16949, AIAG/APQP, VDA 4.3 a požadavků zákazníka. Vytvořený vývojový diagram procesu je možno dále importovat do modulu FMEA. Při tvorbě jsou využívány údaje z modulu Díly a z modulu Kontakty.
Hlavička postupu
Základní identifikační údaje dokumentu s vazbou na výrobek, pro který je dokument tvořen, jsou dány označením dokumentu a "číslem vydání". Po založení dokumentu nelze tyto informace měnit. Dále jsou zde informace o tvůrcích dokumentu a schvalovacím procesu. Zplatněný dokument není možno upravovat a mazat. Je možno jej převést do archivu.K novému vydání dokumentu je používána funkce změnování, kde je možno zaznamenat změnové řízení.
Hlavička postupu

Operace
V této části jsou z procesů, které mohou být společné s modulem FMEA, definovány technologické operace. Vývojový diagram procesu. Operace je možno doplnit o úkony (vazba na FMEA - VDA), vstupující montážní díly, parametry procesu a doplňující údaje. K operacím jsou dále definovány pracovní návodky a kontrolní kroky.
Operace

Parametry operace
K operaci je možno definovat technologické parametry operace. Z těchto parametrů je možno tisknout nastavovací návodky ap. Parametry mohou vstupovat do kontrolních kroků k definování "znaku procesu" (APQP, Plán kontrol a řízení, sloupec 20)
Parametry operace

Pracovní návodky
K pracovním návodkám lze přiřadit vybavení (měřidla, upínače ap.) Návodky je možno tvořit přímo v prostředí Palstat CAQ. Tisk z Palstat CAQ. Pro tvorbu návodek obsahujích např. velké množství obrázků, je možno využít propojení na Microsoft Word. I v tomto případě není návodka v souboru na síti, ale je uložena přímo do databáze Palstat CAQ. Záhlaví a zápatí je možno řídit přímo daty z Kontrolních a technických postupů. (Nedochází k rozporu mezi elektronickou a papírovou dokumentací.)
Pracovní návodky

Dynamické kontrolní plány
V modulu Kontrolně technické postupy je možno definovat tabulky pro Dynamické kontrolní plány. Tyto plány slouží k určování přísnosti vyhodnocení přejímky v modulech Monitorování jakosti. Je možno také definovat "občasné" přejímky, přičemž je možno pracovat s počtem přejímek nebo počtem kalendářních dní.
Dynamické kontrolní plány

Kontrolní kroky
Funkce je určena pro definování kontrolních kroků dle požadavku IATF 16949, AIAG/APQP, VDA 4.3 a požadavků zákazníka. Popis kroku je vztažen ke znakům jakosti (modul Díly) nebo parametrům procesu (Operace). Kromě základních funkcí (Popis kroku, Metodika, Velikost odběru ke kontrole, Plán reakce ap.) je zde definováno, kde bude kontrolní krok vyhodnocen a zaznamenán.
Kontrolní kroky

Výstupy, reporty
Modul obsahuje řadu možností, jak informace vytěžit a zprostředkovat vně systém Palstat CAQ. Možno využít buď připravených ukázkových výstupů nebo definovat vlastní v uživateli otevřeném editoru sestav. Také je možno pro zákazníka tvořit speciální zakázkové přehledy s využítím modulu Reporting (součást Palstat CAQ).
Výstupy, reporty

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí