Automatizace načítání dat, dávkou


Tento postup je zastaralý a je doporučeno použití CAQservice.


Pokud v systému Palstat využíváte drivery umožnující ruční import dat do systému např. InSpec, Q-DAS, Impact, Trimos, Kern či některý z dalších je možné tento proces automatizovat aplikováním následujícího postupu.

Postup je určen pro IT administrátory a pouze tito by měli postup aplikovat.

 

 1. Ze společnosti Palstat jste obdrželi nebo již máte licenci na příslušný driver například QDAS, kterou umístíte do instalace PalstatCAQ
 2. V adresáři ./CONFIG/SCHEDULER přejmenujte SMSpcImportDriver.xml.example na SMSpcImportDriver.xml, soubor definuje jaké drivery se mají zpracovávat a na jaké cestě hledat datové soubory. Ukázkový XML soubor je nastaven pro driver Q-DAS a INSPEC. V případě automatizace jiného driveru je nutné vědět co vložit do parametru "Driver". Dále zde upravíte "Path" tedy kde se mají načítat data pro automatizaci, tyto musíte nahrávat do adresáře Palstat ./PROCESS/DATA. Dále parametr "Mask" definuje jaká přípona se má zpracovávat. Ukázka souboru níže.
 3. Přejmenujte si ukázkovou dávku ./PROCESS/batch.data.process.bat.example na batch.data.process.bat
 4. Upravte dávku, vyhledejte na začátku dávky hodnotu DEBUG=false a nastavte na DEBUG=true, dojde k tomu, že dávka nebude nic importovat, ale zobrazí veškerá nastavení, zkontroluje základní parametry. Nesmí být zakončena stavem ERROR v takovém případě do dávky nahlédněte v jakém kroku neprojde podmínka kontroly a proveďte úpravu nebo kontaktuje servis Palstat s.r.o. Po úspěšném otestování dávky vraťte DEBUG=false
 5. Otestujte si spuštění dávky přímo z příkazového řádku a pokuste se tak provést import vzorových dat, která máte v adresáři ./PROCESS/DATA. Pozor, proces bude zpracovávat i podadresáře!!! adresář DATA proto neplňte ničím jiným než soubory, které chcete zpracovat. Může dojít k prodloužení běhu scriptu nebo jeho neočekávanému chování.
 6. Výsledek importu zkontrolujte.
  • V systému Palstat musí být importovaná data k nalezení.
  • Importovaná data dávka přesouvá do adresáře ./PROCESS/DATA_IMPORTED
  • Průběh importu je logován do ./PROCESS/LOG
 7. Po úspěšném otestování nastavte v plánovači úloh spuštění dávky. Věnujte pozornost tomu pod jakým uživatelem bude dávka spouštěna. Ve většině případů je vhodné spouštět jako user SYSTEM. Spouštění provádějte v požadovaném intervalu, doporučením je každou hodinu. Není vhodné pouštět dávku příliš často.
 8. Celý proces zakončíte manuálním spuštění z schedulleru a vyhodnocením dle bodu 6.
 9. Doporučujeme čas od času kontrolovat adresář LOG, tento se promazává po 30ti dnech nebo dle nastavení v dávce.

 

ukázkový soubor SMSpcImportDriver.xml
- upravte dle skutečnosti cestu k datům v parametru "Path"

- upravte hodnotu "Enabled" na "True/False" u driverů, které chcete nebo nechcete používat
- hodnota "Driver" je Case Sensitive

<?xml version="1.0"?>
<Settings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <Batches>
  <Batch Name="LINE1" Driver="Q-DAS" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*.DFQ" Enabled="true" />
  <Batch Name="LINE2" Driver="InSpec" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*.TXT" Enabled="false" />
  <Batch Name="LINE3" Driver="CSV" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*.CSV" Enabled="false" />
  <Batch Name="LINE4" Driver="ResFiles" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*.RES" Enabled="false" />
  <Batch Name="LINE5" Driver="Impact" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*.TXT" Enabled="false" />
  <Batch Name="LINE6" Driver="PC-DMIS" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*.TMP" Enabled="false" />
  <Batch Name="LINE7" Driver="Stroza" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*.CSV" Enabled="false" />
  <Batch Name="LINE8" Driver="Werth" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*.TXT" Enabled="false" />
  <Batch Name="LINE9" Driver="Zeiss Calypso" Path="UPRAVIT:.../Palstat/PROCESS/DATA/" PartPrefix="" Mask="*hdr.txt" Enabled="false" />
 </Batches>
 
 <Regulation>1</Regulation>
 <UseLastRegulation>false</UseLastRegulation>
 <DimensionSampleSize>1</DimensionSampleSize>
 <DimensionCardSize>25</DimensionCardSize>
 <ControlLimitsPp>1.33</ControlLimitsPp>
 <AutoCreateParts>true</AutoCreateParts>
 <AutoCreateDimensions>true</AutoCreateDimensions>
 <RenameFiles>true</RenameFiles>
 <DatabaseId></DatabaseId>
</Settings>
Úspěšné otestování v DEBUG módu Chybový stav:

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí