Klávesnicový driver


Jedna z možností používání dodaného klávesnicového driveru je využití dodávaného programu /APL/KeyboardDriver.exe, který po správné konfigurací zajistí převzetí dat z měřcího zařízení, naformátování hodnoty a předání na pozici kurzoru do libovolného dalšího programu. ( Palstat, Excel, Notepad )
 

Postup nasazení

 • Propojte PC a měřící zařízení odpovídajícím RS232 kabelem nebo USB/RS232 redukcí.
 • Zpřístupněte na připojeném zařízení Palstat, CAQdesktop.
 • Ve správci zařízení zjistěte k jakému COM portu je zařízení připojeno.
 • Zkontrolujte, že v PC je COM port nastaven na stejné hodnoty jako v měřícím zařízení (Baurate, BitStop, atd.). Budu nutné se seznámit s manuálem daného zařízení a na samotném zařízení se přes dostupné ovládání na tyto hodnoty dostat. Pokud to není možné, nastavte hodnoty COM portu na výchozí.

 

Spuštění a nastavení programu

 • Proveďte spuštění programu /APL/KeyBoardDriver.exe, volitelně můžete na příslušné stanici vytvořit zástupce na ploše.
 • Pomocí modré ikonky + zvolte a přidejte Driver, který plánujete na PC používat.
 • Aktivujte zvolený driver jeho zaškrtnutím.
 • Nastavte COM port na kterém je zařízení připojeno.
 • Vyberte vstupy (pokud jich zařízení má více) z kterých se mají přejímat data.
 • Klikněte na zelenou ikonku PLAY (Spustit) a driver tím otevře zvolený COM port a bude čekat na data.
 • Použijte tlačítko "Test" a na měřícím zařízení použijte funkci pro odeslání dat, v příslušném testovacím okně se musí hodnota zobrazit.
 • Volitelně nastavte "spustit při startu Windows" a "ihned spustit měření"
 • Program minimalizujte a tento zůstane aktivní v TRAY a bude čekat na data z měřícího zařízení aby hodnotu předal na pozici kurzoru.


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí