Systém

Management auditů dle ISO 19011, ISO/TS, VDA 6.3, VDA 6.5


Audit systému dle požadavku ČSN EN ISO 19 011, Audit procesu dle metodiky VDA 6.3 - vnitřní audity zahrnují všechny oblasti a úrovně a provádějí se z důvodu splnění požadavků technické specifikace a dalších systémových požadavků

- ČSN EN ISO 9001

- IATF 16949

- VDA 6 díl 1

Audit výrobku dle metodiky VDA 6.5 pro hodnocení jakosti výrobků dle metodiky VDA 6 díl 5 Audit výrobku slouží k ověření shody provedení výrobku po kontrole se stanovenými požadavky na jakost.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí