Systém » Hodnocení dodavatelů

Print

Hodnocení dodavatelů v souladu s metodikou VDA 2. Hodnocení spokojenosti zákazníků

Modul je určen pro výběr a hodnocení dodavatelů, dále jeho možnost využití pro hodnocení spokojenosti zákazníků a hodnocení auditorů. Naplňuje požadavky na řízení hodnocení uvedených procesů dle rozhodujících standardů managementu kvality. Je možné provádět evidenci schválených dodavatelů, provádět hodnocení a uchovávat záznamy o výsledcích hodnocení.
Návaznosti v systému Palstat CAQ
-> přímé propojení s modulem Kontakty
-> čerpání informací z modulu Vstupní kontrola za definované období k hodnocení Kvality, Kvantity a Včasnosti
-> další možnost propojení přes funkci Přílohy
Návaznosti v systému Palstat CAQ

Příprava k používání modulu
-> nutná identifikace zda se jedná o dodavatele nebo zákazníka
-> definice hodnotících kritérií formou číselníku jako popis jednotlivých kritérií / kroků s určením závažnosti
Příprava k používání modulu

Katalogy hodnocení
-> pevně definovaná pravidla pro hodnocení
-> definice více typů katalogů pro rozdílné druhy hodnocení např.: dle různé důležitosti dodavatelů (výrobní materiál/služby ap.).
Katalogy hodnocení

Provedení hodnocení
1. Založení hodnocení se stanovením hodnoceného období a platnosti hodnocení.
2. Výběr hodnotící skupiny.
3. Vlastní hodnocení, které probíhá dle definovaných kritérií.
4. Celkové hodnocení je vypočítáno průměrem z jednotlivých hodnocených kroků s přihlédnutím k jejich stanovenému významu.
5. Modul umožňuje tisk záznamu hodnocení s možností odeslání mailem vybraným zástupcům nebo přímo hodnoceným.
Provedení hodnocení

Hromadné hodnocení
Modul umožňuje provedení hromadného hodnocení za určité období pro skupinu dodavatelů.
Hromadné hodnocení

Přehledy, výstupy
-> rychlý přehled prošlých, procházejících a platných hodnocení
-> přehledy výsledků jako podklady pro rozhodnutí
-> řazení do trendů za vybrané období
Přehledy, výstupy

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí