Systém » Výcvik

Print

Správa školení, kvalifikační matice, kompetence a související náklady

Modul Výcvik slouží pro řízení lidských zdrojů - pro evidenci pracovníků a jejich vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Dále pro stanovení a popis pracovních míst pro určování nezbytné odborné způsobilosti zaměstnanců. SW zabezpečuje řízení a dokumentování poskytování školení/výcviku/zdravotních prohlídek s možností hodnocení jeho efektivnosti a nákladů na akce.
Struktura hlavních obrazovek SW
Pracovníci - evidence pracovníků, jejich vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností, případně ochranných prostředků.
Pracovní místa - popis pracovních míst a požadavků na místa nebo organizační řád.
Plán akcí řízení výcviku a školení včetně dokumentování účasti, hodnocení a nákladů na jednotlivé i všechny akce.
Matice - monitoring kvalifikace pracovníků pro dané úkoly
Struktura hlavních obrazovek SW

Pracovníci
Seznam pracovníků společnosti s možností vedení karty pracovníka obsahující základní informace o odborné způsobilosti pracovníka. Možnost uložení externě zpracovaných dokumentů pracovních smluv, vysvědčení, osvědčení, osobních dokumentů apod.
Pracovníci

Pracovní místa
Popis pracovních míst s definováním základních požadavků na odbornou způsobilost a požadované vzdělávací akce ve všech oblastech včetně managementu jakosti, odbornosti profese a bezpečnosti práce.
Možnost uložení přílohy k dokumentu pro podrobný popis funkčního místa. Možnost zobrazení organigramu podniku na základě definování útvarů a jejich podřízenosti.
Pracovní místa

Plánování a sledování akcí - Matice
Založení karty školení včetně základních informací či počtu účastníků je možné provést na záložce Plán akcí, kde v seznamu je možné vyhledávat např. dle Stavu. Ke sledování parametrů je určena záložka Matice s možností zobrazení dat kontingenční tabulkou.
Plánování a sledování akcí - Matice

Karta akce
Plánování a dokumentování průběhu jednotlivých školení/výcviku/prohlídek. Možnost tisku listiny účastníků s osnovou školení. K akci jsou připojeni účastníci jednotlivě i souhrnně dle pracovních míst nebo středisek. Lze plánovat i sledovat účast a náklady, a také provádět hodnocení akce na základě podkladů účastníků.
Karta akce

Náklady a hodnocení
K jednotlivým akcím lze plánovat náklady a následně porovnat skutečné a plánované náklady. Je tak možné udržovat přehled o nákladech na školení zaměstnanců.

Akce lze také hodnotit podle různých kritérií a hodnocení dlouhodobě sledovat.
Náklady a hodnocení

Chráněná data
Vybraná data je možno ochránit jak na úrovni mezi středisky, tak i zabezpečením přístupu k některým údajům jen pro pracovníky personálních útvarů např. R.č., zdravotní stav, platové podmínky apod.
Chráněná data

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí