Události » Checklist

Print

Definice struktur prováděných činností, jejich schémat, záznam o provádění činností a jejích jednotlivých kroků, řízení workflow.

Definice struktur prováděných činností, jejich schémat, záznam o provádění činností jejich jednotlivých kroků a řízení workflow.
Seznam
Prvotní obrazovka obsahuje seznam všech checklistů s možností filtrování např. dle pole Stav. Ve sloupci Fáze je možné zobrazení rozpracovanosti nadefinovaného checklistu.
Seznam

Šablony
V modulu se definují předepsané kroky ve fázích, tzv. šablony, kde je možné si chronologicky předdefinovat veškeré činnosti včetně jmenování týmu, doby trvání a bodů, které mají být v rámci kroku provedeny.
Šablony

Detail checklistu
Rozdělení do pěti sekcí:
1. Detail checklistu
2. Strom checklistu
3. Informace o fázi
4. Informace o kroku
5. Rozepsané kontrolní body v kroku
Detail checklistu

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí