Události » Digitální podpisy

Print

Správa dokumentů určených k aplikaci digitálního podpisu, podepisování dokumentů a řízení přístupu

Modul slouží k elektronickému podepisování dokumentů vytvořených v systému PALSTAT CAQ. Plně nahrazuje klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, tudíž umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Součástí elektronického podpisu je identifikace toho, kdo podpis vytvořil. K tomu se využívá digitální certifikát a certifikační autorita nebo síť důvěry.
Odeslání dokumentu z modulu do Digitální podpisy
K podepsání je možné načíst jakýkoliv PDF dokument přes volbu Nový záznam přímo v modulu. Případně v náhledu tiskové sestavy s využítím ikony Palstat zařadit přímo do "fronty" k podepsání. Moduly, které umožňují využítí této funkce jsou doplňovány a nyní tuto funkci lze využít v modulech Měřidla (kalibrace), FMEA a Vzorkování.
Odeslání dokumentu z modulu do Digitální podpisy

Úvodní obrazovka
Zobrazení dokumentů, které jsou/byly určeny k provedení digitálního podpisu s možností filtrování (sekce filtr). V pravé straně je zobrazen náhled označeného dokumentu.
Úvodní obrazovka

Záložka Podpis
Umožňuje definování Grafických podpisů s možností definování Profilu, kde lze předdefinovat pozici podpisu/razítka v podepisovaném dokumentu.
Záložka Podpis

Definování pomocných databází
Pro prvotní prácí je nutné nadefinovat pomocné databáze:
- Typy dokumentů - např. Kalibrační protokoly, Vzorkovací zprávy
- Stavy dokumentů - ke každému Typu dokumentu lze nadefinovat N stavů platných pro Podepsané či Nepodepsané dokumenty a pro následné třídění
- Oprávnění - nutné definovat práva (přístupy), kterých uživatelů (skupin) s jakými pravomocemi pro různé Typy dokumentů může pracovat pro daný Typ dokumentu
Definování pomocných databází

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí