Události » Reporting Designer

Print

Vytváření vlastních reportů (přehledů, analýz) z databáze systému Palstat CAQ

Modul Reporting umožňuje vytěžování a vizualizaci dat z celého systému PALSTAT CAQ včetně možnosti zakomponování dat z jiných propojených databázových systémů. Výstupy z Reportingu mohou být k dispozici v různých prostředích a formátech.
Reporty v modulech PALSTAT CAQ
V jednotlivých modulech lze zobrazit reporty s daty z příslušného modulu například přehledy, grafy apod. Pro rychlý přístup mohou být často používané reporty označeny jako oblíbené a dostupné přímo z modulů PALSTAT CAQ.
Reporty v modulech PALSTAT CAQ

Samostatně spouštěné reporty
Vybrané reporty lze zpřístupnit přímo v Launcheru PALSTAT CAQ a umožnit tak uživatelům přímý přístup k přehledům či výsledkům včetně dat kombinovaných z více zdrojů přímo, bez spouštění jednotlivých modulů.
Samostatně spouštěné reporty

Editační reporty
Pro případy zvláštních požadavků na vstup dat - jako je například zjednodušené zahájení preventivní údržby či záznam o neshodě - lze připravit reporty s možností vstupu některých dat uživatelem. Zadaná data jsou zapsána přímo do příslušných polí v modulech PALSTAT CAQ.
Editační reporty

Dashboard a prezentace
Větší množství reportů je možné uspořádat do formy přehledné obrazovky jako Dashboard (kontrolní panel), případně automaticky střídat jejich zobrazení ve formě prezentace. Tyto možnosti jsou vhodné zejména pro bezobslužné vizualizační systémy, jako obrazovky ve výrobě a podobně.

Přístup přes Web
Vytvořené reporty lze online zpřístupnit i na webu, a to jak v Intranetu, tak je lze publikovat na Internet. Je tak možné do stávajícího firemního Intranetu vložit aktuální data z PALSTAT CAQ, stejně jako umožnit externím partnerům přístup k vybraným informacím bez nutnosti spouštět systém PALSTAT CAQ.

Automatizace
Připravené reporty je možné automaticky rozesílat emailem v předem nastaveném čase. Data v reportech jsou v takovém případě aktuální k okamžiku odeslání. Reporty lze odesílat na pevně nastavené adresy, stejně jako na adresy vytěžené reportem.

Tvorba vlastních reportů
Reporting Designer umožňuje tvorbu vlastních reportů přímo nad SQL databází PALSTAT CAQ, stejně jako kopírování a úpravu reportů již existujících. Při tvorbě reportů je možné využít řadu vizuálních a funkčních prvků, jak např. tabulky, grafy, kontingenční tabulky, kalendáře atd.

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí