BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.


 CERTIFIKACE

 •     Automobilový průmysl a doprava
 •     Ochrana životního prostředí
 •     Společenská odpovědnost
 •     Bezpečnost zdraví při práci
 •     Certifikační služby
 •     Dřevařský a papírenský průmysl
 •     Energetické audity
 •     Potraviny
 •     Systém řižení kvality

Digitální nástroje

 •     Maia+
 •     ReviGuard
 •     SafeOps

PRAVIDELNÉ REVIZE

 •     Elektrická zařízení
 •     Kontrola výtahů
 •     Tlaková a plynová zařízení

FACILITY MANAGEMENT

 •     Nastavení a optimalizace provozu nemovitostí
 •     Služby před zahájením užívání nemovitostí
 •     Audit výkonnosti a kontrola kvality služeb
 •     Online podpora řízení majetku
 •     Projektový management
 •     Technické audity budov a zařízení
 •     Výběrová řízení na dodavatele

Technické inspekce

 •     Chemický průmysl
 •     Finanční sektor
 •     Lodní průmysl
 •     Stavební průmysl

Zemědělství a potraviny

 •     BIO potraviny
 •     Ekologické zemědělství
 •     Potravinová inspekce
 •     Zemědělské inspekce

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ a EKO

 •     BOZP Poradenství a konzulatace
 •     Kultura bezpečnosti práce
 •     Požární ochrana
 •     Ergonomie
 •     Ochrana životního prostředí
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí