INMEDIAS a.s., Mikulov


Provádíme analýzy požadavků a dodáváme návrh budoucího řešení

Tak jako pro stavbu domu je potřebné mít dobrý projekt – stejně pro zavádění informačního systému je nutný podrobný návrh budoucího řešení. Nejen pro vnitrofiremní diskusi a sjednocení požadavků všech útvarů do jedné vize, ale také pro dosažení jednoznačné shody mezi našimi požadavky a připraveností dodavatele na jejich realizaci. Je vhodné do návrhu řešení zařadit především tyto části:

  •     Popis budoucích vlastností a funkcí systému
  •     Podrobný harmonogram postupu realizace
  •     Závaznou cenu všech prací, techniky i softwarových komponent
     

Realizujeme vámi požadované řešení, postupem, na kterém jsme sa shodli

Zavádění informačního systému realizujeme v úzké spolupráci s vašimi zaměstnanci, protože týmová spolupráce přináší nejlepší výsledky. Tato činnost, pro zajištění vysoké kvality budoucího řešení, musí vždy obsahovat tyto tři fáze:

  •     Instalace a ověření funkcionality
  •     Nastavení parametrů a doplnění specifických vlastností
  •     Zaškolení užívatelů a dohled nad začátkem provozu

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí