Mahr


Výrobní měřicí technika

Technická inovace a důraz na kvalitu jsou klíčovými ukazately úspěšných podniků. Oba tyto procesy jsou nemyslitelné bez měřicí techniky. Měřicí přístroje ověřují výsledky výzkumu a vývoje a zároveň dokumentují kvalitu. Bez neustálého rozvoje měřicí techniky by nebyl možný technický pokrok. Mahr má konkrétní měřidlo i pro Vaši speciální aplikaci, přesvěčte se sami!

Kuličková vedení Mahr

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí