Vysoké učení technické v Brně


Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké.

 •     Fakulta stavební
 •     Fakulta strojního inženýrství
 •     Fakulta elektrotechnikya komunikačníchtechnologií
 •     Fakulta architektury
 •     Fakulta chemická
 •     Fakulta podnikatelská
 •     Fakulta výtvarných umění
 •     Fakulta informačních technologií
 •     Ústav soudního inženýrství
 •     Centrum sportovních aktivit
 •     CEITEC VUT

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí