Zásady ochrany soukromí


Podmínky používání mobilní aplikace PALSTAT CAQ
Používáním licencované aplikace souhlasíte s podmínkami jejího využití. Aplikace je poskytována tak, jak je. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte ji. Použitím Aplikace nejsou shromažďovány společností PALSTAT s.r.o. žádné soukromé ani osobní údaje.

Informace o přístupových právech v platformě

Aplikace vyžaduje přístup k fotoaparátu z důvodu skenování čárových a QR kódů, Aplikace vyžaduje přísup k souborům zařízení pro možnost zobrazení příloh záznamů z vaší databáze.

 

Zařízení se systémem Android vám oznámí žádosti o přístup, které vyžaduje aplikace a to ještě předtím, než tuto aplikaci poprvé použijete, přičemž použitím dané aplikace udělujete souhlas. Tato oprávnění poskytují samy tyto platformy.

 

PALSTAT s.r.o. získává pouze anonymní výstupy z těchto statistik, žádné soukromé ani osobní údaje v souvislosti s provozováním aplikace nezískává ani nezpracovává.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí