Metrologie » Měřidla

Print

 
Pro tento modul je naplánováno školení, kterého se mužete úcastnit.
Termín: 27.11.2019 09:00


Značení měřidel
Provádějte značení měřidel pro jejich rychlý výdej a příjem. Nebo pro snadnou spolupráci s kalibrační laboratoří.
QualityPortál
QualityPotal je cloudová služba, která umožňuje zabezpečenou online komunikaci mezi uživateli systému řízení kvality PalstatCAQ a jejich dodavateli.
Evidence měřidel, změna stavu měřidla není možná
Není možné provést změnu stavu měřidla na určité stavy nebo na jakýkoliv. Program hlásí "Nelze změnit stav měřidla z XXXX na YYY"

Evidence, řízení a kalibrace měřicích a monitorovacích zařízení

Účelem modulu Měřidla je zabezpečení metrologické služby dle zákona č. 505/90 Sb., požadavků normy EN ISO/IEC 17025 a navazujících norem ČSN ISO 10 012:2003. Program slouží pro evidenci, kalibraci a výpočet nejistot měřidel. Program lze aplikovat ve výdejnách měřidel a nářadí pro možnost vedení okamžitého stavu měřidel a v útvaru metrologie pro zápis kalibrací a hlídání kalibračních lhůt.
Struktura funkcionalit modulu Měřidla
- Evidence měřidel a měřicích prostředků
- Kalibrace měřidel a měřicích prostředků
- Sledování Konfirmace / termínů kalibrace
- Nejistoty při kalibraci
- Analýza systému měření
Struktura funkcionalit modulu Měřidla

Evidenční list měřidla, měřicího prostředku
- Základní informace o měřidle
- Informace o umístění měřidla
- Informace o uživateli měřidla
- Základní kalibrační parametry měřidla

Pro podrobný popis měřidla, měřicího prostředku je možnost připojit přídavný modul přílohy, kam je možno vkládat odkazy na elektronické návody pro používání, schémata zapojení.
Evidenční list měřidla, měřicího prostředku

Kalibrace měřidel a měřicích prostředků
Tvorba kalibračních protokolů
- Zpracování kalibračního postupu
- Popisy kalibračních kroků
- Historie kalibračních protokolů
- Katalog kalibračních kroků
- Tisk kalibračních protokolů
- Možnost připojení digitálních kalibračních měřidel a kalibračních přístrojů s výstupem RS 232, USB apod.
Kalibrace měřidel a měřicích prostředků

Stanovení nejistot při kalibracích měřidel
Nejistoty měření dle EA 4/02 ČSN ISO 14235 1-3 GPS

Při měření kalibrovaného rozměru se automaticky počítá nejistota typu A korigovaná koeficientem k pro počet naměřených hodnot. Dále lze zadat libovolný počet zdrojů nejistot typu B.
Stanovení nejistot při kalibracích měřidel

Tolerance kalibrů
Při definici kalibračních kroků lze využít automatické výpočty tolerancí hladkých a závitových kalibrů ze zadaného rozměru.

Software umožňuje výpočty tolerancí dle norem ISO 286 a ČSN 25 3102 pro hladké kalibry a ISO 1502, ČSN 25 4108 pro závitové kalibry pro metrický závit.
Tolerance kalibrů

Mezilhůtní ověřování
Ke každému měřidlu lze volitelně nastavit interval pro mezilhůtní ověřování, který je následně hlídán. V tomto intervalu by mělo být provedeno ověření schopnosti měřidla v období mezi kalibracemi. Tím lze dosáhnout pružnějšího zjištění problémů s měřidlem reakce na něj. Využití této funkce může také přinést možnost prodloužení kalibračních lhůt pracovních měřidel.
Mezilhůtní ověřování

Výdejna
Modul měřidla lze použít přímo ve výdejnách měřidel. K jednotlivým měřidlům mohou být zaznamenány výdeje uživatelům a příjmy zpět včetně kompletního zachování historie.

Pohyby měřidel lze provádět i za pomoci čárového nebo 2D kódu umístěného přímo na měřidlech.
Výdejna

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí