Metrologie » Laboratoř

Print

Značení měřidel
Provádějte značení měřidel pro jejich rychlý výdej a příjem. Nebo pro snadnou spolupráci s kalibrační laboratoří.
Použití terminálu pro příjem a výdej zakázek v laboratoři
Terminály pro příjem a výdej zakázek v měrné laboratoři je řízen QRkódy a elektronicky evidován. Instalace terminálu výrazně zjednodušila veškeré pohyby dílů ke zkoušce a zkrátila manipulační časy.

Evidence a plánování laboratorních zkoušek a řízení práce laboratoře

Modul Laboratoř je určen pro zadávání a správu požadavků na laboratorní zkoušky, řízení práce v podnikových laboratořích a archivaci výsledků laboratorních zkoušek.
Příprava dat
V modulu lze nadefinovat jednotlivé laboratoře (lze spravovat práci více laboratoří), jejich správce a pro účely sledování nákladů také režijní sazby. Dále je možné určit jednotlivé typy a zdroje laboratorních zkoušek s předepsanými i volitelnými informacemi a druhy požadovaných výstupů. Jednotlivým pracovníkům laboratoře lze nastavit oprávnění pro provádění potřebných úkonů.
Příprava dat

Požadavky na zkoušky
Systém umožňuje zadávání požadavků na zkoušky buď pracovníky laboratoře na základě přijatých informací nebo přímo samotnými zadavateli. Pro každý požadavek na zkoušku lze na základě typu zkoušky nadefinovat povinné a volitelné údaje, které musí zadavatel uvést. Součástí zadání je i priorita požadavku, důležitá pro plánování práce. Požadavek na zkoušku je přiřazen zvolené laboratoři a může u něj být stanoven termín provedení.
Požadavky na zkoušky

Plánování práce v laboratoři
Na základě přijatých požadavků na zkoušky může správce každé laboratoře provádět plánování práce. To zahrnuje přiřazení zkoušek jednotlivým pracovníkům laboratoře s ohledem na jejich kapacitu a také stanovení termínu a časové náročnosti zkoušky. Naplánované zkoušky jsou k dispozici pracovníkům laboratoře, kteří na nich mohou pracovat.

Provádění a výsledky zkoušek
Již v průběhu provádění zkoušek lze dílčí postup a výsledky zaznamenávat do systému, pokud to je žádoucí. Zadavatel zkoušky tak může mít přehled o jejím provádění. Finální výsledek zkoušky je, v souladu s požadovaným druhem výstupu, připojen ke zkoušce. Výsledky zkoušek mohou být zpracovávány jako řízená dokumentace, aby bylo zabráněno nežádoucím či nesystémovým změnám v dokumentech.
Provádění a výsledky zkoušek

Analýza dat
Data o provedených zkouškách slouží také jako podklad pro provádění veškerých analýz. Sledovat lze tak nejen množství různých typů zkoušek, ale také časové náročnosti a náklady, rozdělené podle laboratoří, zadavatelů či typů zkoušek. Při využití vazeb na další moduly systému Palstat CAQ je možné analyzovat množství a ceny zkoušek také s ohledem na evidované díly, zákazníky či dodavatele, střediska a další ukazatele.
Analýza dat

Reporting
S využitím webového modulu Reporting mohou být vybrané analýzy a přehledy online dostupné libovolným uživatelům přímo na firemním intranetu nebo rozeslány emailem. Tím je zajištěna nejen okamžitá dostupnosti dat těm uživatelům, kteří je potřebují k další práci, ale také se snižuje administrativní zátěž pracovníků laboratoře věnovaná výkazům a analýzám.

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí