PŘÍPRAVA DAT

Kvalita » Metrologie » Laboratoř »

LAB-1
LAB-1 EN-LAB-1
Print
Kód: Cena: bez DPH
V modulu lze nadefinovat jednotlivé laboratoře (lze spravovat práci více laboratoří), jejich správce a pro účely sledování nákladů také režijní sazby. Dále je možné určit jednotlivé typy a zdroje laboratorních zkoušek s předepsanými i volitelnými informacemi a druhy požadovaných výstupů. Jednotlivým pracovníkům laboratoře lze nastavit oprávnění pro provádění potřebných úkonů.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí