REPORTING

Kvalita » Metrologie » Laboratoř »

REP-Mail-EN
Print
Kód:
S využitím webového modulu Reporting mohou být vybrané analýzy a přehledy online dostupné libovolným uživatelům přímo na firemním intranetu nebo rozeslány emailem. Tím je zajištěna nejen okamžitá dostupnosti dat těm uživatelům, kteří je potřebují k další práci, ale také se snižuje administrativní zátěž pracovníků laboratoře věnovaná výkazům a analýzám.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí